Dne 27.6.2013 je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) na zasedanju upravnega odbora uvrstila na seznam institucij, imenovanih skladno s 36. členom Uredbe 178/2002, Gozdarski inštitut Slovenije (Oddelek za varstvo gozdov, kontaktni osebi za GIS: dr. Barbara Piškur, prof. dr. Dušan Jurc). S to uvrstitvijo lahko Gozdarski inštitut Slovenije kandidira na razpise EFSA, ki se nanašajo na zdravje rastlin.
Povezava na seznam: http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/docs/art36listg.pdf
Več o Evropski agenciji za varnost hrane: http://www.efsa.europa.eu/