Euphresco srečanje v Ljubljani: Lecanosticta acicola v Evropi

Gozdarski inštitut Slovenije je med 7. in 8 majem 2019 gostil srečanje v okviru mreže za financiranje in koordinacijo nacionalnih raziskav na področju varstva rastlin EUPHRESCO in sicer v okviru projekta BROWNSPOTRISK. Na njem so se zbrali predstavniki sodelujočih držav iz Avstrije, Češke, Estonije, Hrvaške, Litve, Slovaške, Švice in Velike Britanije. Ključno vprašanje, ki ga želi razrešiti projekt, je, kako obvladovati tveganje za nadaljnje širjenje in vplive karantenske glive Lecanosticta acicola, povzročiteljice rjavenja borovih iglic, v Evropi.

Namen tokratnega srečanja je bilo utrjevanje vezi med udeleženci držav partneric projekta, izmenjava spoznanj in oblikovanje smernic za nadaljnje raziskave in za ukrepanje ob pojavu L. acicola. Udeležencem smo predstavili slovensko gozdarstvo, fitosanitarne zakonodajne vidike, povezane z glivo L. acicola ter izsledke raziskav in spremljanja rjavenja borovih iglic v Sloveniji. Sledile so predstavitve ostalih udeležencev ter diskusija o poteku projekta. Razširjenost glive v Evropi se povečuje in vsi sodelujoči smo se strinjali, da je ključno definirati ustrezne ukrepe, s katerimi bi bolezen lahko izkoreninili, zajezili oz. vsaj zmanjšali njen nadaljnji vpliv.

Slika 1: Predstavitve rezultatov raziskav Lecanosticta acicola v Evropi (foto: Simon Zidar, GIS).

V terenskem delu srečanja smo si v dolini reke Soče v okolici Tolmina in Bovca, skupaj z g. Zavrtanikom iz Zavoda za gozdove Slovenije, OE Tolmin, ogledali potrjena žarišča s simptomi bolezni rjavenja borovih iglic. V Sloveniji bolezen prizadeva rušje, rdeči in presenetljivo tudi črni bor. Za namen omejevanja razširjanja te bolezni je v Sloveniji že bil pripravljen akcijski načrt za delovanje na žariščih, ki smo ga predstavili tudi udeležencem srečanja.

Slika 2: Ogled žarišč okužbe z L. acicola v Posočju (foto: Simon Zidar, GIS).


Slika 3: Značilna znamenja okužbe z glivo L. acicola na iglicah črnega bora (foto: Simon Zidar, GIS).


Slika 4: Skupinska fotografija udeležencev Euphresco BROWNSPOTRISK srečanja iz osmih držav (foto: Simon Zidar, GIS).

Srečanje projekta EUPHRESCO v Ljubljani je okrepilo sodelovanje med sodelujočimi državami in prepoznalo trenutne vrzeli v poznavanju te karantenske bolezni. Sodelovanja strokovnjakov so ključna tudi za krepitev pomena dela na področju varstva gozdov pred tujerodnimi boleznimi, ki jih slabo oz. še ne poznamo in (še) niso gospodarsko pomembne, trkajo pa na vrata Evrope.

Zapisali: Peter Smolnikar, Barbara Piškur, Simon Zidar
Objavil: Iztokl Sinjur