BIOEUPARKS je projekt evropskega programa Intelligent Energy Europe. Glavni namen projekta je v naravne parke šestih evropskih držav vpeljati trajnostno in tehnološko učinkovito ter sodobno rabo lesne biomase. V Sloveniji bosta temu cilju sledila Gozdarski inštitut Slovenije ter Kozjanski park.
V ta namen je bila v Podsredi 31. maja 2013 organizirana delavnica, katere namen je bil predstaviti ideje projekta, osnove rabe lesne biomase ter »poti« od panja do peči.

Delavnica je bila odlično obiskana. Udeleženci so z zanimanjem prisluhnili predstavitvi potencialnega investitorja v daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso v Kozjem.

Tine Premrl