V okviru nalog LIFE+ projektov EMoNFur in MANFOR C.BD ter Javne gozdarske službe smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije organizirali delavnico. Njen namen je bila predstavitev vsebin in poteka dela omenjenih projektov, izobraževanje predstavnikov Zavoda za gozdove Slovenije za spremljanje stanja urbanih gozdov, kakor tudi prenos znanja zainteresirani strokovni javnosti.

Po dopoldanskem delu s predavanji v veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije, so udeleženci obiskali raziskovalno ploskev Rožnik in Gameljne (ob reki Savi), kjer je bilo moč videti tudi merilne naprave in praktičen prikaz vzorčenj.