V okviru javne gozdarske službe sta Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) 2. aprila 2019 organizirala delavnico s področja fitocenologije in pedologije. Izobraževanje je potekalo na Gozdarskem inštitutu Slovenije in je bilo namenjeno načrtovalcem ZGS.

Namen delavnice je bil priprava strokovnih izhodišč na področju gozdnih rastišč kot podlage za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov območij, ki so jih začeli pripravljati letos in bodo stopili v veljavo leta 2021.

Na posvetu so udeleženci spoznali pomen poznavanja gozdnih rastišč pri gozdnogospodarskem načrtovanju, oceno stanja rastiščnih podlag v Sloveniji, tipologijo gozdnih rastišč na podlagi ekoloških in vegetacijskih razmer ter geološke značilnosti rastišč slovenskih gozdov.
V drugem delu so predavatelji predstavili pomembnejše gozdne združbe po ekoloških regijah Slovenije, značilne rastlinske vrste slovenskih gozdov ter poudarili vsebine gozdnogospodarskega načrtovanja, ki bi jih bilo smiselno še v obdelati v okviru prihodnjih delavnic.

Foto: ZGS

V zaključnih diskusijah so predavatelji in načrtovalci govorili tudi o prihodnjih terenskih delavnicah, ki bodo izvedene na različnih območjih in bodo namenjene izobraževanju za načrtovalce in drugo strokovno osebje ZGS.

Zapisala: Anica Simčič                                                                                     Objavil: Iztok Sinjur