V ponedeljek, 23. januarja 2017, je Gozdarski Inštitut Slovenije (GIS) obiskal butanski minister za kmetijstvo, Lyonpo Yeshey Dorji. Direktor GIS Primož Simončič, direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem ter vodja raziskovalnega programa na GIS prof. dr. Hojka Kraigher so visokemu gostu predstavili delovanje obeh instituciji. Po predstavitvah in razpravi si je minister ogledal laboratorije GIS, sledil je obisk Rakitne, kjer je na terenu zbiral informacije o stanju po žledolomu leta 2014. Zanimanje je izkazal predvsem za pristop slovenske gozdarske stroke k obnovi gozdov po naravnih nesrečah. Butan, katerega 70 % površine pokrivajo gozdovi, se namreč spopada s podlubniki in požari, ki se vnamejo med sušnimi zimami.

Sodelovanje GIS z Butanom je steklo v maju 2015, ko sta na pobudo Inštituta in Ministrstva za zunanje zadeve Slovenijo obiskala dva butanska gozdarja. Ker je bilo zanimanje gozdarskih strok obeh držav vzajemno, so slovenski raziskovalci skupaj z evropskimi gosti obiskali Butan že v decembru istega leta. V »deželi grmečega zmaja« je GIS organiziral delavnico v okviru EU projekta Euforinno, ki se je osredotočila predvsem na primerjavo upravljanja z gozdovi v Sloveniji in Butanu. Butanske delavnice projekta Euforinno, koordinirala ga je prof. dr. Hojka Kraigher, sta se takrat udeležila tudi Maja Šegota, ekonomska svetovalka na slovenskem veleposlaništvu v Indiji, ter Janez Zafran iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Butanci ne sklepajo stikov z vsemi narodi, najbolj se ogibajo večjih držav Zahoda, kot so ZDA in Nemčija. Tokratni obisk Butanskega ministra za kmetijstvo in gozdove v Sloveniji je sledil dogovoru obeh ministrov z namenom poglobitve in razširitve sodelovanja med državama. Na prvi dan ga je sprejel državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marjan Podgoršek, s katerim sta nadaljevala pogovore o sodelovanju na področju trajnostnega upravljanja z gozdovi. Po končanem obisku na GIS, si je Butanski minister ogledal še proizvodnjo lesenih hiš v podjetju Riko.

Drugi dan obiska se je Lyonpo Yeshey Dorji sestal še z Dejanom Židanom in obiskal Čebelarsko zvezo Slovenije. Tam so gosta informirali o organiziranosti čebelarstva v Sloveniji. Butanski minister je velik ljubitelj čebel in narave. Slovensko čebelarstvo visoko ceni, zato želi prenesti dobre prakse tudi v njihovo kraljevino, kjer je ta dejavnost še dokaj slabo razvita.

Slovenija ob dosedanjem sodelovanju z Butanom prepoznava sinergije v dobrih praksah na področju podnebnih sprememb in trajnostnega upravljanja z gozdovi ter s tem v povezavi tudi pri sodelovanju na področju čebelarstva.

(deloma povzeto po STA)