Sodelavci projekta LIFE IP CARE4CLIMATE z Gozdarskega inštituta Slovenije smo 18.12.2020 izvedli spletni seminar za oblikovanje monitoringa rabe zemljišč in zalog ogljika v okviru sistema LULUCF v Sloveniji. Spletni seminar smo izvedli namesto študijskega obiska v Avstriji, namen seminarja pa je bil predstaviti obstoječ sistem spremljanja emisij in ponorov v Sloveniji, predvsem za negozdne rabe zemljišč in predstaviti cilj akcije C8.1 v okviru projekta. Delavnice se je udeležil tudi dr. Peter Weiss, ki je vodja skupine za poročanje v sektorju LULUCF v Avstriji. 

Dr. Boštjan Mali je predstavil naš trenutni monitoring rabe zemljišč in vire podatkov za poročanje ter obračunavanje emisij in ponorov v sektorju LULUCF, ki se zbirajo v obstoječih monitoringih zalog ogljika (npr. nacionalna gozdna inventura, vzorčenje kmetijskih tal …). 

V nadaljevanju dogodka je dr. Marko Kovač predstavil koncept ideje za spremljanje zalog ogljika v prihodnje, ter nomenklaturo pokrovnosti/rabe zemljišč. 

Dr. Weiss je podprl cilje projekta in naše predloge za oblikovanje sistema. Na podlagi evropskih praks in osebnih izkušenj nam je svetoval in poudaril, kje v našem sistemu vidi težave. 

O čem vse so se pogovorili strokovnjaki in katere zaključke so sklenili, si preberite v novici na spletni strani projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.