Na prvem predavanju v okviru kolokvijev Gozdarskega inštituta Slovenije v letu 2021 nam je predaval dr. Tine Grebenc. Predavanje je potekalo 8.1.2021, ob 10.00 preko ZOOM aplikacije.

Tla nudijo zatočišče velikemu delu globalne biotske raznovrstnosti, vključno z mikroorganizmi (bakterije, arheje, glive) ter mikro-, mezo- in makrofavno. Ta velika biotska raznovrstnost igra ključno vlogo pri uravnavanju številnih funkcij in ekosistemskih storitev, vključno s kroženjem snovi, podnebno regulacijo, in pridelavo hrane. Namen predstavitve je bil na kratko prikazati trenutno poznavanje biotske raznolikosti tal (globalno) ter na nekaj primerih prikazati v kolikšni meri študije biotske raznolikosti tal vključujejo poznavanje ekosistemskih storitev tal. Na koncu smo želili predstaviti in odpreti za diskusijo o idejni zasnovi prijave temeljnega projekta na temo biotske raznolikosti (gozdnih) tal.