Vabimo vas na mednarodno spletno delavnico za deležnike v okviru projekta ValoFor: „Small Forests – Big Players“ Can small scale forestry build a bio-based economy?, na kateri bomo obravnavali značilnosti zasebnih lastnikov majhnih gozdnih posesti in njihovi vlogi v bio-gospodarstvu v Sloveniji, Avstriji,  Nemčiji, na Švedskem ter na Finskem.

Delavnica bo potekala preko zoom sistema, na njej pa bodo poleg vas aktivno sodelovali še deležniki iz partnerskih držav, zato bo potekala v angleškem jeziku.

V panelni razpravi boste predstavniki različnih ustanov in deležnikov vabljeni k predstavitvi razmer v Sloveniji ter razpravi. Pred delavnico boste prejeli zoom vabilo in okvirna vprašanja za razpravo, ki vam bodo lahko v pomoč.

Prvi del delavnice bo namenjen predstavitvi zasebnih lastnikov majhnih gozdnih posesti. Kakšne so njihove značilnosti, kakšna je njihova vloga v bio-gospodarstvu, kakšni so njihovi motivi, interes in mnenje o gospodarjenju z gozdovi ter kako se jih lahko lastnike majhnih gozdnih posesti doseže. Po predstavitvi rezultatov ankete o odnosu lastnikov gozdov do različnih načinov gospodarjenja z gozdom v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, na Švedskem ter na Finskem bo sledila panelna razprava z udeleženci na to temo.

Drugi del delavnice bo obravnaval vlogo zasebnih lastnikov majhnih gozdnih posesti v bio-gospodarstvu danes in v prihodnosti. Po predstavitvi raziskave o vplivu različnih scenarijev podnebnih sprememb in načinov gospodarjenja z gozdom na proizvodnjo lesa, biotsko pestrost in druge ekosistemske storitve gozdov v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, na Švedskem ter na Finskem bo sledila panelna razprava z udeleženci na to temo.

Program dogodka

Na dogodek se je potrebno prijaviti na naslov: Eszter.Buchert@bfw.gv.at 

Vabljeni k sodelovanju!

 

O projektu ValoFor: 

Lastniki majhnih gozdnih posesti so pomembni, ker njihov odnos in način gospodarjenja z gozdom vplivajo na ponudbo lesa, ekosistemske storitve in funkcije gozdov ter na prilagodljivost gozdov na podnebne spremembe. Projekt ValoFor obravnava zasebne lastnike majhnih gozdnih posesti v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in na Švedskem ter Finskem. Namen projekta je med drugim ugotoviti značilnosti lastnikov gozdov in raziskati njihov odnos do različnih načinov gospodarjenja z gozdom. V Sloveniji projekt izvaja Gozdarski inštitut Slovenije s finančno podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Evropske unije (Program ERA-NET ForestValue, Obzorja 2020, pogodba št. 773324).