Gozdarski inštitut Slovenije je za Laboratorij za varstvo gozdov, ki je infrastruktura Oddelka za varstvo gozdov, 11. aprila 2022 prejel akreditacijo Slovenske akreditacije kot preskuševalni laboratorij. S tem je laboratorij pridobil uradno priznanje in potrditev usposobljenosti za kakovostno izvajanje svojih storitev in izpolnjevanje zahtev mednarodnega standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017. Obseg akreditacije Gozdarskega inštituta Slovenije je razviden iz Priloge k akreditacijski listini.

Laboratorij za varstvo gozdov (LVG) izvaja laboratorijske preiskave vzorcev z namenom diagnostike škodljivih organizmov rastlin. LVG je pridobil akreditacijo tudi z namenom izkazovanja doseganja standardov in primerljivosti v mednarodnem prostoru za izvajanje nalog nacionalnega referenčnega laboratorija. Gozdarski inštitut Slovenije je namreč s strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin imenovan v konzorcija dveh nacionalnih referenčnih laboratorijev (NRL) za škodljive organizme rastlin (NRL) – NRL za škodljive organizme rastlin - insekti in pršice in NRL za škodljive organizme rastlin - glive in oomicete. Njuna naloga je usklajevanje in izboljševanje laboratorijskih analitskih, preskusnih in diagnostičnih metod na mednarodnem nivoju za zagotavljanje znanstvene in tehnične pomoči pri prepoznavi škodljivih organizmov rastlin, ki bi lahko imeli velike negativne vplive na okolje na celotnem območju EU.

Foto: Maarten de Groot