Od 10. 7. do 14. 7. 2023, je Gozdarski inštitut Slovenije gostil Interdisciplinarno poletno šolo treh COST akcij (3DForEcoTech, Bottoms-UP in Proclias). Šole se je udeležilo skoraj 80 študentov, doktorskih kandidatov in postdoktorskih raziskovalcev, ter mentorjev iz 24 evropskih držav. Udeleženci poletne šole, raziskovalci z različnih področji gozdnih ekosistemov, so prvi dan pridobivali teoretična izhodišča, drugi dan so si na terenu na 4 trenažnih ploskvah na Rožniku ogledali različne metode pridobivanje podatkov, naslednje dni pa so obdelovali zbrane podatke. Med predavanji in vajami so udeleženci s posterji predstavili sebe in svoje raziskovalno delo.

Poudarek šole je bil na področjih tehnologij zajema podatkov, biotske pestrosti in modeliranja. Naraščajoče spremembe okolja namreč zahtevajo od znanosti, da zagotovi čimbolj verodostojne napovedi prihodnjega razvoja ekosistemov. Zato potrebujemo zanesljive metode za merjenje trenutnega stanja, poglobljeno razumevanje procesov in natančno napovedovanje razvoja gozdnih ekosistemov. V tej luči so člani treh COST akcij združili svoje moči za razvoj raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti za povezovanje razvojnih modelov gozdov s sodobnimi tehnologijami in celovitimi podatki o biotski pestrosti.

V okviru COST akcije 3DForEcoTech (COST Action CA20118), ki deluje na področju tehnologij bližnjega dosega, so mentorji predstavili teoretična izhodišča in praktično delo s poudarkom na analizi 3D oblakov točk pridobljenih s terestričnimi senzorji (terestrično lasersko skeniranje, mobilno lasersko skeniranje,…) in fotogrametričnimi metodami. Pri praktičnem delu je bil poudarek na obdelavi oblakov točk in uporabi najsodobnejših programskih rešitev.

V okviru COST akcije Bottoms-UP (COST Action CA18207), ki deluje na področju večvrstne biotske pestrosti, so udeleženci pridobili celovit pogled na raziskovanje večplastnih vidikov pestrosti. Mentorji so udeležence vodili od teorije biotske pestrosti, terenskega vzorčenja do analize podatkov s prikazom različnih pristopov za povezovanje ukrepov biotske pestrosti s strukturo in delovanjem ekosistemov.

V okviru COST akcije Proclias (COST Action CA19139), ki deluje na področju modeliranja gozdov, so udeležence na začetku uvedli v empirično in procesno modeliranje gozdov. Izdelali so empirični model z uporabo opazovanj biotske pestrosti. Uporabili so individualni procesni model gozdnega ekosistema za simulacijo razvoja gozdov po različnih scenarijih ter uporabili že zgrajeni empirični model na rezultatih, simuliranih s procesnim modelom za izpeljavo indikatorjev biotske pestrosti.