V sredo, 5. 11. 2014 je bilo na Gozdarskem inštitutu Slovenije organizirano PRVO SREČANJE RAZVOJNE SKUPINE za področje gozdne pedagogike oziroma odprtega učnega okolja z namenom sodelovanja, povezovanja, mreženja idej in dobrih praks,..
Srečanja so se udeležlili Inštitut za gozdno pedagogiko (pobudnik), Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za šolstvo, Pedagoška fakulteta, Vrtec Antona Medveda Kamnik, Vrtec Šmartno pri Litiji, OŠ Valentina Vodnika Ljubljana, OŠ Šmartno pri Tuhinju, Razvojni center Srca Slovenije, Mestna občina Ljubljana.

Podpornik Mreže gozdnih vrtecv in šol je tudi Gozdarski inštitut Slovenije, ki trenutno v okviru projekta Life+ ManFor C.BD posreduje znanja in rezultate projekta za različne ciljne skupine strokovne in splošne javnosti.

Ključni poudarki in zaključki sestanka:

  • Čeprav se odvijajo različni projekti na temo gozda in otrok z nekoliko različnimi pristopi, je vsem enotno to, da želijo spodbuditi, da bi se vzgojno izobraževalni proces vsaj deloma preselil v naravo, gozd. Pristopi pri tem niso najbolj pomembni, pomemben je enotni cilj. Zelo pomembno je, da v javnosti oziroma pri pogovorih z vrtci in šolami, organizacijami delujemo usklajeno.
  • Pripravili bomo formalno oblikovan vzorec, v katerem bo vsak opisal  lastno dejavnost, rezultate, vlogo v prihodnje,…Vse zapise bomo oblikovali v pdf zbornik. Zbornik bomo uredili do konca novembra 2014, ter poskušali predstaviti rezultate na pristojnih ministrstvih, MOL ...
  • Trenutna prednostna naloga je priprava na razpis ERASMUS +, Ključni ukrep K2 Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks in sicer Strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine.

Srečanja skupine bomo organizirali vsaj enkrat do dvakrat na leto, na njih pa bomo povabili tudi tiste, ki se prvega sestanka niso mogli udeležiti.