na glavno vsebino

Terenska delavnica: Obnova gozda na pilotnem območju Dolnje Ložine na Kočevskem

13. sep 2023

Spoštovani,

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE bomo v sredo, 13. septembra 2023, izvedli terensko delavnico za splošno javnost z naslovom:

Obnova gozda na pilotnem območju Dolnje Ložine na Kočevskem

Delavnica bo potekala med 9:00 in 12:00 na pilotnem območju v Dolnjih Ložinah na Kočevskem (https://maps.app.goo.gl/pHaH4hHG985Nwbm38).

Namen: Zaradi vse pogostejših naravnih motenj se na najbolj prizadetih območjih in tam, kjer je naravno pomlajevanje oteženo, kaže potreba po obnovi gozda s sadnjo ali setvijo. T.i. umetna obnova se izvaja tudi na gozdnih površinah, kjer želimo spremeniti drevesno sestava, ki je rastišču neustrezna. Z obnovo gozda lahko prispevamo k hitrejšemu osnovanju mladega gozda, ki bo prispeval k povečanju ponorov CO2 ter blaženju podnebnih sprememb.

Na pilotnem območju Dolnje Ložine na Kočevskem smo leta 2020 izvedli obnovo degradiranih gozdov s sadnjo. Cilj obnove je osnovati stabilen gospodarski gozd, ki bo zagotavljal trajnost funkcij v spremenjenih podnebnih razmerah. Uporabili smo nov pristop skrbno načrtovanega sistema sadnje v jedrih rastišču prilagojenih izbranih avtohtonih nosilnih in plodonosnih  drevesnih vrst v kombinaciji z naravno obnovo in pospeševanjem kvalitetnih pomladitvenih zasnov. Pri obnovi so bili ohranjeni vitalni ostanki starega sestoja, kakovostni osebki naravnega mladja pa pospeševani in vključeni v načrt obnove.  

Na delavnici bomo predstavili načrt sadnje in dosedanji potek obnove gozda ter aktivnosti posameznih deležnikov v projektu (SiDG, ZGS).

Delavnica je namenjena splošni javnosti (lokalno prebivalstvo, interesne skupine, strokovne službe, odločevalci, nevladne organizacije itd.)

Okvirni program in registracija na delavnico sta dostopna na prijavi.

Vljudno vabljeni!

 

Ekipa LIFE IP Care4Climate z Gozdarskega inštituta Slovenije

Ostali dogodki

SHIFT + A