na glavno vsebino

Phonebook

ADAMIČ Pia Caroline

01 330-58-75

875

ALAGIĆ Ajša

01 200-78-61

   861, 866

BAJC Marko

01 200-78-10

810,841,823

BALOH Tjaša

01 200-78-68

868

BOTTOSSO Matteo

01 200-78-30

830

BOŽIČ Gregor

01 200-78-21

821

BRGLEZ Ana

01 200-78-69

869

CHERNYSHOVA Hanna

01 200-78-49

849

ČATER Matjaž

01 200-78-32

832

De GROOT Maarten

01 200-78-65

865

DEVETAK Zina

01 200-78-24

824

DOLENŠEK Marjan

01 200-78-14

814

DOVEČAR Matjaž

01 200-78-17

817

DOVČ Natalija

01 200-78-54

810

FERLAN Mitja

01 200-78-26

826

FERREIRA Andreja

01 200-78-28

828

FLAJŠMAN Katarina

01 200-78-25

825

GABROVŠEK Veronika 01 200-78-23 841, 823

GAČO Amina

01 200-78-14

814

GREBENC Tine

01 200-78-45

845

GRIČAR Jožica

01 200-78-53

853

GROZNIK Eva

01 200-78-24

824

GUŠTIN Nika

01 200-78-03

803

HAFNER Polona

01 200-78-50

850

HAUPTMAN Tine

01 200-78-38

838

HOČEVAR Špela

01 200-78-58

858

HORVAT Peter

01 200-78-79

879

HRENKO Melita

01 200-78-23

823, 841

IMERI Selvija

01 200-78-12

812

JAGODIC Špela

01 200-78-58

858

JAPELJ Anže

01 200-78-36

836

JERALA Nataša

01 200-78-67

867

JEVŠENAK Jernej

 

 

JEŽ Martin

01 200-78-18

818

KADUNC Matija 01 200-78-58 858

KAVČIČ Vasja

01 200-78-02

802

Kavčič Sonnenschein Katja

01 200-78-05

805

KERMAVNAR Janez

01 200-78-31

831

KOBLER Andrej

01 200-78-35

835

KOVAČ Marko

01 200-78-27

827

KOZAMERNIK Erika

01 200-78-40

840

KRAIGHER Hojka

01 200-78-20

820

KRAJNC Luka

01 330-58-80

880

KRAJNC Nike

01 200-78-01

801

KRAJNC Robert

01 200-78-19

819

KRAŠEVEC Mateja

01 330-58-76

876

KRIŠTOF Bernarda

01 330-58-76

876

KUŠAR Gal

01 200-78-59

859

KUTNAR Lado

01 200-78-09

809

LENARČIČ Maja

 

 

LENKIČ Nejc

01 200-78-30

830

LEVANIČ Tom

01 200-78-44

844

MALI Boštjan

01 200-78-29

829

MAKSIMOVIĆ Olivera 01 200-78-81 881

MARINŠEK Aleksander

01 200-78-11

811

MEDEN Vesna

01 200-78-83

883

MILENKOVIČ Nataša

01 330-58-88

888

MRAK Tanja

01 200-78-60

860

NOVAK Matjaž

01 200-78-37

837

OBLIŠAR Gal

01 200-78-07

807

OGRIS Nikica

01 200-78-33

833

PETEK Primož

01 200-78-04

804

PINTAR Anže Martin

01 200-78-34

834

PIŠKUR Barbara

01 200-78-47

847

PLEVNIK Kaja

01 330-58-75

875

PRHAVC Ana

01 200-78-12

812

PRISLAN Peter

01 330-58-73

873

RANTAŠA Boris

01 200-78-54

854

RUPEL Matej

01 200-78-55

855

SANKOVIČ Iztok

01 200-78-39

839

SARAŽIN Jaša

01 200-78-18

818

SEIFERT Barba Ana

01 200-78-24

824

SIMČIČ Ana

01 200-78-79

879

SIMONČIČ Primož

01 330-58-86

886

SINJUR Iztok

01 200-78-39

839

SKOBERNE Gregor

01 200-78-70

870

SKUDNIK Mitja

01 200-78-34

834

SLUGA Tadej

01 200-78-30

830

SMOLNIKAR Peter

01 200 78 17

817

STARE Darja

01 200-78-22

822

STOPAR Samo

01 300-58-71

871

ŠČAP Špela

01 200-78-16

816

ŠIBANC Nataša

01 330-58-81

881

ŠPENKO Magda

01 200-78-12

812, 842

ŠTEFANIČ David

01 200-78-07

807

ŠTUPAR  Barbara

01 200-78-63

 863, 823

TRIPLAT Matevž

01 200-78-06

806

Unuk Nahberger Tina

01 330-58-81

881

VEDENIK Andreja

01 200-78-51

851

VIDMAR Tjaša

01 200-78-48

848

VILHAR Urša

01 330-58-87

887

VODIČAR David

01 200-78-83

883

VUČIĆEVIĆ Marina

01 200-78-48

848

VUKOVIČ Polona

01 200-78-62

862

WESTERGREN Marjana

01 200-78-54

854

ZIDAR Simon

01 200-78-69

869

ZUPANC Boštjan

01 200-78-64

864

ŽITKO Urban

01 200-78-13

813

ŽGAJNAR Katarina

01 200-78-02

802

ŽLINDRA Daniel

01 200-78-08

808, 842

ŽLOGAR Jure

01 200-78-30

830

SHIFT + A