Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en


Laboratorij za gozdno fiziologijo


Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
Vodja oddelka: prof. dr. Hojka Kraigher
Tel.: +386 1 200 78 00, Fax.: +386 1 257 35 89
E-naslov: hojka.kraigher@gozdis.si
Vodja laboratorija: Barbara Štupar; barbara.stupar@gozdis.si
Odgovorna oseba: Ines Štraus; ines.straus@gozdis.si


Organizacija

 • LFG1: osrednji fiziološki laboratorij, kjer se izvaja priprava vzorcev, analize rastlinskih hormonov, sekundarnih metabolitov in encimatika
 • LFG2: prostor za avtoklaviranje
 • LFG3: predprostor čiste sobe
 • LFG4: čista soba s podtlakom za raziskave genetsko modificiranih organizmov z rastnimi komorami in opremo za  sterilne tehnike dela


Javno pooblastilo


 • za vodenje postopkov odobritve in vodenje registra gozdnih semenskih objektov
 • za certifikacijo gozdnega reprodukcijskega materiala
 • za vodenje Slovenske gozdne genske banke


Raziskovalna oprema


 • Visokotlačna tekočinska kromatografija (HPLC) s frakcijskim kolektorjem
 • ELISA - čitalnik in sistem za spiranje mikrotitrskih ploščic s programsko opremo
 • Termostatiran stresalnik za celične kulture
 • Centrifugalni evaporator
 • Rotavapor z vakuumsko črpalko
 • Zaščitne laminarne komore , digestorij, sistem za čiščenje vode, avtoklavi, hladilniki, zmrzovalniki (-20oC, -85oC), posode za tekoči dušik
 • Ph – meter, tehtnica, magnetni mešalnik in druga drobna oprema
 • Terenska oprema za analizo rasti korenin  v minirizotronih (sistem Bartz)
 • V zbiranju finančnih sredstev  za nabavo (prijava REGPOT 2012-2013 EUFORINNO) :
 1. Rastne komore
 2. Liofilizator

Shematski prikaz uporabe terenskega sistema Bartz za slikanje in analizo obrata drobnih korenin.
Shematski prikaz uporabe terenskega sistema Bartz za slikanje in analizo obrata drobnih korenin.Funkcionalna pestrost mikorize - različni eksploracijski tipi ektomikorize (foto: M. Hrenko in I. Štraus).


Raziskovalna področja

 • Mikoriza – struktura in funkcija
 • Fiziologija  in funkcionalna pestrost simbioz
 • Fiziologija, rast in razvoj drobnih korenin
 • Hormonalna regulacija, encimatika in celična fiziologija partnerjev v mikorizni simbiozi
 • Stresna fiziologija – vplivi povišanih temperatur, CO2 in ozona na rast in delovanje drobnih korenin in micelija mikoriznih gliv
 • Rizoremediacijske tehnologije
 • Genetsko modificirani organizmi v gozdarstvu


Analize


 • Sterilne tehnike, celične in tkivne kulture rastlin in gliv
 • Visokotlačno ločevanje, zbiranje in koncentriranje  citokininov in izbranih sekundarnih metabolitov rastlin in gliv
 • Encimski imunski test (ELISA – Enzyme linked immunosorbent assay) za identifikacijo citokininov
 • Izbrani  encimski testi posameznih mikoriznih vršičkov v mikrotitrskih ploščicah
 • Analize obrata drobnih korenin in micelija mikoriznih gliv
 • Analize inokuliranih mikoriznih sadik
 • Analize funkcionalne dinamike razkroja  komponent v gozdnih ekosistemih
 • Priprava in vzgoja sterilnih kultur za analizo potencialnega prenosa genov med različnimi organizmi
 • Raziskave vplivov različnih temperatur, koncentracij CO2 in ozona na delovanje mikoriznih gliv in multiplih simbioz
 • Raziskave endofitnih gliv in MHB v različnih pogojih rasti z analizo encimske aktivnosti

Citokinini so skupina naravnih spojin, ki uravnavajo rast rastlin. Izločajo jih tudi ektomikorizne (ECM) glive, njihova koncentracija v tkivih rastlinskega partnerja pa je odvisna od vrst in sevov ECM gliv.


Sodelovanja, izbrani projekti , društva, članstva


 • COST akcije: COST FP 0803 – Belowground carbon turnover in European forests; COST FP 0903 – Climate Change and Forest Mitigation and Adaptation in a Polluted Environment; COST FP 0905 – Biosafety of forest transgenic trees; COST ES 1101 – Harmonizing global biodiversity modelling idr.
 • Projekti: CASIROZ www.casiroz.de; Center odličnosti Okoljske tehnologije http://sl.coot.si ; EUREKA projekt CULTUBER E!3835 idr.
 • Sodelovanja: Carl Zeiss Center, Celica d.o.o.; IJS; BF, Uni. Lj; Šumarski fakultet, Uni. Sarajevo, BiH; Šumarski fakultet, Sveuč. u Zagrebu, Cro; ILFE, Novi Sad, SRB; Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht , DEU; Department of Plant Sciences, Uni. of Cambridge, UK; PLECO, Uni. Antwerpen, BEL; TUM, Freising, DEU; ZALF , Eberswalde, DEU; Uni. Helsinki, FIN; Uni. Federal de St. Maria, BRA; EMBRAPA – Brazilian Agricultural Research Corporation, BRA; Uni. Federal do Rio Grande do Norte, BRA.
 • Mednarodna združenja: IUFRO – International Union of Forest Research Organizations; ECCF – European Council for Conservation of Fungi; BMS – British Mycological Society; EMA – European Mycologial Association; FESPB – Federation of European Societies for Plant Biology; ISCF – Intn. Society for Conservation of Fungi; EPSO – European Plant Science Organization; ISS – International Symbiosis Society; IMS – International Mycorrhiza Society.

Izpostavljeno

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se