Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Javna gozdarska službaJavna gozdarska služba je opredeljena v Zakonu o gozdovih (Ur. list RS, 30/93), natančneje v 50. členu, ki določa dejavnosti javne gozdarske službe ter institucije, ki jo opravljajo. Med dejavnosti javne gozdarske službe, ki se lahko izvajajo znotraj Gozdarskega inštituta Slovenije zakona sodijo spremljanje stanja in razvoja gozdov; varstvo gozdov; usmerjanje gospodarjenja z gozdovi, gozdnim prostorom, posamičnim gozdnim drevjem ter skupinami gozdnega drevja zunaj naselij; vodenje evidenc in baz podatkov za gozdarstvo; strokovno svetovanje in usposabljanje lastnikov gozdov; gozdno semenarstvo vključno s pridelavo semena gozdnih in drevesnih vrst na semenskih plantažah, hranjenjem rezervnih količin semena gozdnih drevesnih in grmovnih vrst in ustanovitvijo in delovanjem semenske banke in zagotavljanje sadik gozdnih drevesnih in grmovnih vrst.

Med dejavnosti javne gozdarske službe, ki se izvajajo na Gozdarskem inštitutu Slovenije, in so definirane v 74. Členu Zakona o gozdovih pa sodijo:
  • usmerja in strokovno vodi spremljanje stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov;
  • usmerja in strokovno vodi poročevalsko, prognostično - diagnostično službo za gozdove;
  • strokovno usmerja gozdno semenarsko in drevesničarsko dejavnost;
  • razvija in strokovno usmerja informacijski sistem za gozdove;
  • pripravlja strokovne podlage in predloge normativov za opravljanje del v gozdovih.

Torej v okviru javno gozdarske službe Gozdarski inštitut Slovenije izvaja intenzivni nazor gozdov, usmerja in strokovno vodi stanja razvrednotenja in poškodovanosti gozdov, vodi poročevalsko-diagnostično službo za gozdove, razvija informacijski sistem za potrebe raziskovanja stanja gozdov ter spremlja gozdno semenarsko in drevesničarsko dejavnost.
Inštitut si v okviru javne gospodarske službe prizadeva tudi za sonaravno gospodarjenje z gozdovi in ohranjanju njihove biotske pestrosti ter nadaljnjemu razvoju sistema in organizacije gozdarstva ter gozdarske politike v Sloveniji.


Gozdarski inštitut Slovenije izvaja naslednje naloge javne gozdarske službe:

Izpostavljeno
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se