Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Publikacije 
 
  Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2019
odpri
  Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2018
odpri
 
  Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2017
odpri
  Priročnik za učenje in igro v gozdu
 Gozd eksperimentovodpri
 
  Poročilo o stanju gozdov 2016
odpri
 
  GO FOR MURA Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri
odpri
  GO FOR MURA Upravljanje poplavnih gozdov v območjih Natura 2000 ob Muri
odpri
 
  Rastemo z gozdom 70 let Gozdarskega inštituta Slovenije
  Katalog stroškov gozdarske mehanizacije - delovna različica!
odpri
 
  Monitoring gozdov in gozdnih ekosistemov, Priročnik za terensko snemanje podatkov
odpri
  Macesnovje, ruševje, zelenojelševje in druge gorske grmovne združbe v Sloveniji
odpri
 
  Bazoljubno borovje v Sloveniji
odpri
  Poročilo o spremljanju stanja gozdov 2015
odpri
 
  EFUF 2016 Zbornik izvlečkov
EFUF 2016 Zbornik izvlečkovodpri
  ManFor novice
Letnik: 2015 Številka: 4
Večnamensko gospodarjenje z gozdom:
Ogljik, biotska raznovrstnost in socio-ekonomske koristiodpri
 
  30 let spremljanja stanja gozdov v Sloveniji
odpri
  Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2014
odpri
 
  Toploljubni listnati gozdovi Slovenije
odpri
  Fenoloski prirocnik
Fenološki priročnikodpri
 
  Energetsko pogodbeništvo
odpri
  Kakovostna lesna goriva za vsakogar
odpri
 
  ManFor Novice
Letnik: 2014 Številka: 3
Večnamensko gospodarjenje z gozdom:
Ogljik, biotska raznovrstnost in socio-ekonomske koristiodpri
  Poročilo o spremljanju stanja gozdov za leto 2013
odpri
 
  ManFor Novice
Letnik: 2014 Številka: 2
Večnamensko gospodarjenje z gozdom:
Ogljik, biotska raznovrstnost in socio-ekonomske koristiodpri
  ManFor Novice
Letnik: 2013 Številka: 1
Večnamensko gospodarjenje z gozdom:
Ogljik, biotska raznovrstnost in socio-akonomske koristiodpri
 
  POPLAVNI, MOČVIRNI IN OBREŽNI GOZDOVI V SLOVENIJI
Gozdovi vrb, jelš, dolgopecljatega bresta, velikega in ozkolistnega jesena, doba in rdečega bora ob rekah in potokihodpri
  Poročilo o izvajanju projekta EMoNFUr Life+ - naročnik Mestna občina Ljubljana
Poročilo o izvajanju projekta »EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji« (Life+10 ENV/IT/000399) po pogodbi štev. 356-23/2010-6 z Mestno občino Ljubljanaodpri
 
  Poročilo o izvajanju projektne naloge EMoNFUr LIFE + - naročnik Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Poročilo o izvajanju projektne naloge »EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji« (Life+10 ENV/IT/000399) po pogodbi štev. 2330-12-85-0004 z Ministrstvom za kmetijstvo in okoljeodpri
  VISOKOBARJANSKA VEGETACIJA V SLOVENIJI
Združbe šotnih mahov, rušja in smreke
odpri
 
  Poročilo o spemljanju stanja gozdov za leto 2012
odpri
  Atlas gozdnih tal
odpri
 
  Poročilo o izvajanju projekta EMoNFUr - za Mestno občino Ljubljana
odpri
  Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji
odpri
 
  »EMoNFUr - Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji«
odpri
  Macesnovi gozdovi v Sloveniji
odpri
 
  Zgibanka Brdo (Monitoring gozdov)
odpri
  Zgibanka Laboratorij (Monitoring gozdov)
odpri
 
  Zgibanka Meteoroloske meritve (Monitoring gozdov)
odpri
  Zgibanka Monitoring gozdov (Monitoring gozdov)
odpri
 
  Zgibanka Poskodovanost gozdov (Monitoring gozdov)
odpri
  Zgibanka Svetloba (Monitoring gozdov)
odpri
 
  Zgibanka Vegetacija (Monitoring gozdov)
odpri
  Navodila za preprečevanje in zatiranje škodljivcev in bolezni gozdnega drevja v Sloveniji. Priročnik za javno gozdarsko službo
odpri
 
  Katalog proizvajalcev polen in sekancev 2012
odpri
  Poročilo o stanju gozdov za leto 2011 po PVG (2009)
odpri
 
  Bioplinska naprava Organica Arnuš 1 (Primeri dobre prakse - Agriforenergy2)
odpri
  Oljarna Berce (Primeri dobre prakse - Agriforenergy2)
odpri
 
  Gozdarski inštitut Slovenije (Primeri dobre prakse - Agriforenergy2)
odpri
  Bioplinska naprava "Jezera" (Primeri dobre prakse - Agriforenergy2)
odpri
 
  Raba lesnih sekancev v podjetju KIG (Primeri dobre prakse - Agriforenergy2)
odpri
  Proizvodnja in raba čistega rastlinskega olja v Jablah (Primeri dobre prakse - Agriforenergy2)
odpri
 
  Daljinsko ogrevanje na lesne sekance v občini Lenart (Primeri dobre prakse - Agriforenergy2)
odpri
  Ogrevanje rastlinjakov GG Novo mesto z lesnimi sekanci (Primeri dobre prakse - Agriforenergy2)
odpri
 
  Prognostične osnove za varstvo gozdov Slovenije (Nikica, Ogris, Znanstvena monografija)
odpri
  Poročilo o stanju gozdov za leto 2010 po PVG (2009)
odpri
 
  Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218, zaključno poročilo
odpri
  Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218, Mejnik 1
odpri
 
  Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218, Mejnik 2
odpri
  Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218, Mejnik 4
odpri
 
  Poročilo o projektni nalogi FutMon LIFE07ENV/D/000218, Mejnik 3
odpri
  Poročilo o stanju gozdov za leto 2009 po PVG (2009)
odpri
 
  Zelena električna energija
odpri
  Prodaja toplote iz lesa
odpri
 
  Proizvodnja biogoriv
odpri
  Gozd in les
odpri
 
  Nasadi hitrorastočih vrst
odpri
  Proizvajalci polen in sekancev v Sloveniji
odpri
 
  Biomasni logistični centri-smernice
odpri
  Lesna goriva - priročnik
odpri
 
  Priročnik o Natura 2000 vrstah
odpri
  Naloge JGS v letu 2008
odpri
 
  Kakovost lesnih goriv-drva in lesni sekanci
odpri
  Trajnostna raba lesa v kontekstu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi
odpri
 
  Kontrolna vzorčna metoda v Sloveniji - zgodovina, značilnosti in uporaba
odpri
  Zaključni zbornik posveta Gozd in Voda
odpri
 
  Multifunctional Forest Management In Natura 2000 Sites
odpri

Izpostavljeno
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se