Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Projekti 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
 

Innovative VET for key competences in the emerging field of forest bioeconomy

Status: aktiven
Vodja projekta: dr. Nike Krajnc
Dejavnosti projekta so povezane z oblikovanjem novega programa usposabljanja o gozdni bioekonomiji. Poudarek bo na uporabi inovativnih metod prenosa znanja z uporabo sistema za upravljanje učenja in razvijanju digitalnih učnih gradiv in orodij.Podrobnosti >

Net4Forest – Mreža znanja za učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi

Status: aktiven
Vodja projekta:: dr. Nike Krajnc
Network of knowledge for efficient private forests (Net4Forest) je Erasmus+ projekt, ki se je pričel 01.09.2018 in bo tekel 3 leta. Vanj so vključene institucije iz Slovenije, Estonije, Latvije, Švedske in Španije.Podrobnosti >
 

Odporni obrečni gozdovi kot ekološki koridorji v biosfernem rezervatu Mura-Drava-Donava

Status: aktiven
Vodja projekta: dr. Marjana Westergren
Riparian forests of the Mura-Drava-Danube Biosphere reserve are in unfavorable condition due to decreasing health, unsustainable management. Project will provide guidelines for sustainable  riparian forest management.Podrobnosti >

CHEERS – Cultural HEritagE. Risks and Securing activities

Status: aktiven
Vodja projekta:: dr. Anže Japelj
Naravne nesreče, ki pestijo alpska območja (skalni podori, plazovi, poplave, potresi,…), in bodo zaradi podnebnih sprememb v prihodnosti najverjetneje še hujše, kulturni dediščini predstavljajo ogromno grožnjo.Podrobnosti >
 

LIFE ARTEMIS - OSVEŠČANJE, USPOSABLJANJE IN UKREPANJE ZA INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE V GOZDU

Status: aktiven
dr.: Maarten de Groot
Namen je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov ITV na biotsko raznovrstnost, kar bomo dosegli s povečano osveščenostjo javnosti in z vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na pojav ITV.Podrobnosti >

Presoja uspešnosti obnove gozdov s sadnjo in setvijo v Sloveniji

Status: aktiven
Vodja projekta:: prof. dr. Hojka Kraigher
 

LIFEGENMON (LIFE for European Forest Genetic Monitoring System)

Status: aktiven
Koordinator projekta:: Prof. Dr. Hojka Kraigher

ROCKtheALPS: Usklajeno kartiranje naravne ogroženosti zaradi skalnih podorov ter zaščitne funkcije gozdov na območju Alp

Status: aktiven
Vodja projekta: dr. Mitja Skudnik
V projektu so se združile alpske države z namenom boljšega prepoznavanja ogroženosti zaradi skalnih podorov, kar lahko zagotovi učinkovitejše ukrepe zaščite.Podrobnosti >
 
 

Indikatorji za spremljanje nacionalnega programa gozdov in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Republiki Sloveniji

Status: aktiven
dr. Marko kovač:
V Sloveniji se spremljanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi (TGG) in proces nacionalnega gozdnega programa (NGP) ne izvajata načrtno in pregledno. Projekt bo skušal te težave odpraviti.Podrobnosti >

FORESDA - Forest-based cross-sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube region

Status: aktiven
Vodja projekta: doc. dr. Jožica Gričar
Podpora preoblikovanju tradicionalne gozdno-lesne industrije v trajnostno proizvodnjoPodrobnosti >
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
 
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se