Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en


Laboratorij za dendrokronologijoOddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
Vodja oddelka: doc. dr. Tom Levanič
Tel.: +386 1 200 78 44, Fax.: +386 1 257 35 89


Raziskovalna oprema


 • sistem za zajem slik izvrtkov dreves ATRICS®
 • sistem za avtomatsko prepoznavanje branik WinDENDRO (TRW)
 • sistem za merjenje širin branik LINTAB
 • raziskovalni stereomikroskopi z digitalnimi visoko-resolucijskimi kamerami in polarizacijskimi filtri
 • skenerji ultravisoke resolucije
 • sistem za merjenje gostotnega profila branik po metodi „Blue intensity“ WinDENDRO Density
 • linija za pripravo a-celuloze za izotopsko dendrokronologijo
 • elektronski dendrometri UMS-D6 s pripadajočimi data-loggerji s časovno resolucijo 15 minut
 • ročni dendrometri D1
 • sistem za merjenje pretoka vode v deblu po metodi Granier s pripadajočimi dataloggerji in spremljajočo elektroniko
 • GPS sistem visoke natančnosti Trimble
 • UV sistem za merjenje razdalj in višin dreves VERTEX
 • svedri za svež les debeline 5 in 12 mm ter dolžin od 400 do 700 mm
 • svedri za suh les za vzorčenje lesa v konstruk-cijah s pripadajočo opremo za delo na ostrešjih
 • meteorološka postaja DAVIS Vanatage Pro, mikrometeorološke postaje MadgeTech in VoltCraft
 • različna programska oprema za podporo raziskovalnemu delu

FOTO1
Program PAST-4 – osrednji sistem za obdelavo podatkov


Raziskovalna področja


 • preučevanje vpliva okolja na rast dreves
 • raziskovanje rasti drevja v spremenjenih okoljskih razmerah
 • intra-anualna dinamika debelinske rasti
 • izotopska dendrokronologija**
 • rekonstrukcija paleookolja, vključno z rekonstrukcijo klime za zadnjih 2000 let
 • datiranje starih hiš, kozolcev, cerkva in drugih objektov
 • ugotavljanje starosti dreves  in izdelava ekspertiz za potrebe sodnih sporov
 • komercialno datiranje
 • datiranje  lesa z metodo radioaktivnega izotopa ogljika 14C*
* V sodelovanju z Beta Analytic Inc.
** v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan in Univerzo v Swansea, VB


Ploskev intenzivnega monitoringa z nameščenimi ročnimi dendrometri D-1 (niso vidni).


Analize


 • merjenje širin branik s patentiranim sistemom ATRICS®
 • merjenje gostotnega profila branik (gostota ranega in kasnega lesa, maksimalna in minimalna gostota) po metodi „Blue intensity“
 • merjenje anatomskih parametrov branik (rani /  kasni les, parametri prevodnih elementov) s sistemom WinCELL®
 • intra-anualna dinamika debelinske rasti merjena z elektronskimi (časovna resolucija 15 minut) in ročnimi dendrometri
 • merjenje pretoka vode v deblu s sistemi za merjenje pretoka po metodi Granier
 • ugotavljanje stabilnih izotopov ogljika in kisika v lesu *
* v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan in Univerzo v Swansea, VBOdvzem vzorcev za analize širin branik in gostote lesa v branikah za rekonstrukcijo klime na zgornji gozdni meji v Alpah.


Sodelovanje in članstva


 • IUFRO – International Union of Forest Research Organisations
 • ATR – Association for Tree-ring Research
 • TRR – Tree Ring Society
 • IAWA – International Association of Wood Anatomists
 • sodelovanje v okviru COST akcij, EU projektov, LIFE+ projektov, domačih temeljnih in aplikativnih projektov


Vzorčenje subfosilnega hrasta na obrežju reke Drave. Subfosilna debla so lahko stara več tisoč let.

IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se