Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Mednarodni projekt CHEERS


Datum objave: 20.11.2018


Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija je začel skupaj z enajstimi partnerji iz Evropske unije z izvajanjem mednarodnega projekta CHEERS – Cultural HEritagE. Risks and Securing activities, ki stremi k zaščiti kulturne dediščine Alp pred naravnimi nesrečami.

Pod vodstvom italijanskega partnerja, Fundacije za okolje iz Lombardije, si bo projekt prizadeval izboljšati zaščito kulturnih virov Alp. V okviru zmanjševanja ranljivosti kulturne dediščine se bo projekt s pomočjo nacionalnih in transnacionalnih orodij ter metod, intervencijskih smernic in državnih shem, spoprijemal z zanemarjeno temo obvladovanja nesreč in škode zaradi naravnih nesreč.

Evropska komisija uvršča projekt CHEERS med projekte, ki bodo prispevali k doseganju ciljev evropskega leta kulturne dediščine. V naslednjih treh letih se bo izvajal v okoljsko ranljivih alpskih regijah, katerih bogata kulturna dediščina je izraz lokalnih identitet. Alpski prostor ponuja vrsto opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki so osnova identitete alpskega prostora in bistveno prispevajo k lokalnemu gospodarstvu.

Naravne nesreče, ki pestijo alpska območja in bodo zaradi podnebnih sprememb v prihodnosti najverjetneje še hujše, kulturni dediščini predstavljajo ogromno grožnjo.
Aktivnosti, kot so ocene tveganja, zmanjševanje tveganja in obvladovanje nesreč, se osredotočajo na zaščito ljudi in infrastrukture, medtem ko zaščita kulturnih virov še ni bila ustrezno obravnavana. Projekt CHEERS bo obravnaval ravno to tematiko in združil 12 partnerjev ter več kot 30 evropskih opazovalcev.

Projekt bo integriral tri strokovna področja: analizo tveganj, upravljanje s kulturno dediščino in organizacijo reševanja in pomoči ob nesrečah.
Cilj je podpora lokalnim skupnostim in ozaveščanje o vplivu naravnih nevarnosti na kulturno dediščino ter povečanje možnosti uporabe smernic in ukrepov za zaščito in reševanje kulturne dediščine tudi v Sloveniji.

Projekt CHEERS sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa Interreg Območje Alp.
Sofinancirano, ERDF nepovratna sredstva: 1.693.466 EUR
Več informacij: www.alpine-space.eu/cheers

  • PARTNERJI
Projekt vključuje 12 partnerjev iz šestih držav.

ITALIJA
FLA-Fondazione Lombardia per l'ambiente (vodilni partner)
Università Cattolica del Sacro cuore
Touring Club Italiano

FRANCIJA
INRAE-Institute National de Reserche en Science et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture
BRGM-Bureau de recherches Géologiques et Minères
Entente de Valabre

SLOVENIJA
GIS - Gozdarski inštitut Slovenije
CUDHg Idrija (Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija)

AVSTRIJA

BFW-Bundesforschungszentrum fuer Wald
AIT-Austrian Institute of Technology GmbH

NEMČIJA

RCC-Rachel Carson Center for Environment and Society - LMU Munich

ŠVICA
SUPSI-Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana

  • TISKOVNI PREDSTAVNIKI
Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija
Tatjana Dizdarevič * tatjana.dizdarevic@cudhg-idrija.si * +386 5 37 43 950

Gozdarski inštitut Slovenije
dr. Primož Simončič * primoz.simoncic@gozdis.si * +386 1 200 78 01


Objavil: Iztok Sinjur
Izpostavljeno
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se