Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko


Raziskovalne naloge

Objave

Lesna biomasa

Povezave


V sklopu oddelka delujeta Laboratorij za lesno biomaso in Laboratorij za pridobivanje lesa

 


"Raziskujemo in uveljavljamo inovativne pristope trajnostnega pridobivanja in rabe obnovljivih gozdnih virov."


   
  Člani oddelka 

  dr. Nike KRAJNC
  Tina JEMEC
  Matevž TRIPLAT
  mag. Marjan DOLENŠEK
  dr. Peter PRISLAN
  Darja STARE
  Urban ŽITKO
  Špela ŠČAP
  Domen ARNIČ
  Mirko BAŠA
 

A k t u a l n o ... zanimivosti, novice, objave in še več ->

Varno delo v gozdu (o opremi, sečnji, spravilu, nevarnostih ...)

Dostopni smo na Facebooku


STRATEGIJA IN VIZIJA


Z raziskovalno razvojnim delom na področju proizvodnih, poslovnih in družbenih procesov pri pridobivanju in rabi lesa ter humanizaciji dela želimo prispevati h konkurenčnosti in prepoznavnosti slovenskega gospodarstva ter pospeševati trajnostno rabo obnovljivega lesa kot surovine in energenta.

Vzpodbujali in omogočali bomo rast kompetentnosti zaposlenih, razvijali timsko in inovativno znanstveno-raziskovalno delo ter vzpostavljali in negovali poslovne odnose z domačimi in tujimi partnerji. S kakovostjo raziskav bomo uresničevali pričakovanja naročnikov, razvijali področja gozdarske ekonomike in politike ter kulture in zgodovine rabe gozdov.

Glavna strokovna področja, ki jih pokrivamo in jih želimo v prihodnosti nadgraditi z znanstvenimi vsebinami so:

  • spremljanje proizvodnih procesov,
  • socialno-ekonomski vidiki gospodarjenja z gozdovi v zasebni in javni lasti,
  • gozdno gradbeništvo,
  • normativi za delo v gozdovih,
  • analiza tokov, zalog in sprememb zalog lesa in ogljika v izdelkih,
  • lesna biomasa,
  • varstvo in zdravje pri delu,
  • bilance CO2 in energetske bilance ter ocene ponorov CO2 v gozdovih.

POROČILA O DELU

pdfLetno poročilo oddelka 2015 (.pdf 1.0MB)
pdfLetno poročilo oddelka 2014 (.pdf 1.0MB)
pdfLetno poročilo oddelka 2013 (.pdf 821KB)
pdfLetno poročilo oddelka 2012 (.pdf 340KB)
pdfLetno poročilo oddelka 2011 (.pdf 245KB)
pdfLetno poročilo oddelka 2010 (.pdf 245KB)
pdfLetno poročilo oddelka 2009 (.pdf 202KB)

IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se