na glavno vsebino

REWINNUSE

    Trajanje projekta                     April 2022 - April 2024


    Skupna vrednost projekta     494.724,73 €


    Sofinanciranje                          Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP


 

Projekt REWINNUSE je osredotočen na ponovno uporabo zavrženega lesa in alternativnih vrst lesa ter razvoj lesenih oken za popolno demontažo. V sodelovanju s projektnimi partnerji (M Sora, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Norveški inštitut za bioekonomske raziskave NIBIO in Gozdarski inštitut Slovenije) projekt deluje na dveh glavnih področjih s katerima izvajamo ukrepe krožnega gospodarstva in spodbujamo uveljavljanje načel krožnega gospodarstva v lesnopredelovalni panogi in širše. Prvo področje obsega razvoj novega modela lesenega okna s steklom, ki bo vgrajeno zgolj s suhimi komponentami, ki bodo omogočile enostavno razstavljanje okna na osnovne komponente ter njihovo ponovno uporabo po končani življenjski dobi. Drugo področje se osredotoča na iskanje alternativnih lesnih vrst ter na ponovno rabo odsluženega lesa, saj bo po napovedih svetovnih raziskovalcev smrekovine zaradi posledic podnebnih sprememb v prihodnjih desetletjih začelo primanjkovati.

 

Projekt REWINNUSE sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma (www.eeagrants.org/www.norwaygrants.org/ Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021 | Norway grants) v višini 494.724,73 EUR.

 

Namen projekta je:

  • zmanjšnaje porabe materialov in snovi
  • povečanje reciklabilnosti in ponovne uporabe materialov in
  • povečanje delovne in energetske učinkovitosti

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo 

SHIFT + A