Ana Brglez, mlada raziskovalka na Oddelku za varstvo gozdov Gozdarskega inštituta Slovenije, v svoji doktorski raziskavi preučuje tujerodno vrsto glive Eutypella parasitica, ki povzroča javorov rak. Prvič so glivo našli in opisali v Severni Ameriki, v Evropi pa je bila prvič odkrita prav v Sloveniji, danes pa je razširjena po večjem delu Evrope (Hrvaška, Avstrija, Madžarska, Nemčija, Češka in Italija). Ker predstavljajo javorji v Sloveniji relativno pogoste avtohtone in gospodarsko pomembne vrste, je pomembno, da vemo o bolezni čim več. Do sedaj je število najdenih okužb v Sloveniji 398. Gliva povzroči razvoj eliptične rane, obarvanje lesa in njegovo trohnenje.

Slika 1: Gojišča kombinacij gliv, ki so jih našli na javorjih (foto: A. Simčič)

Ana je predstavila metode treh raziskav ter nekaj preliminarnih rezultatov poskusov, ki jih izvajajo na tej vrsti. Namen celotne raziskave je raziskati biologijo vrste E. parasitica, vpliv glive na izgubo lesne mase 3 vrst javorjev (gorski, ostrolistni in poljski javor) in raziskati odnose z ostalimi najpogostejšimi vrstami gliv, ki so jih našli v odmrlih vejah javorja.

Slika 2: Karta potrjenih okužb z E. parasitica v Sloveniji (foto: A. Simčič)

Slika 3: Javorjeva gošča in letvenjak, kjer so bili odvzeti vzorci odmrlih vej za raziskavo (foto: N. Ogris)

Slika 4: Test vpliva gliv na izgubo mase lesa 3 vrst javorjev (foto: A. Brglez)