na glavno vsebino

Pomoč in izobraževanje

Iskanje virov (spletni vodiči)

COBISS+: iskanje gradiva

COBISS+: naročanje in rezervacija gradiva

COBISS+: podaljševanje roka izposoje

Iskanje revij s faktorjem vpliva ('impact factor', IF)

Iskanje znanstvene literature in oddaljen dostop

O odprtem dostopu (spletni vodiči, izbor predavanj)

Zagotavljanja odprtega dostopa do e-objav v treh korakih

Kaj ne zagotavlja odprtega dostopa z vidika financerjev

ORE – Open Research Europe: platforma za odprte objave znanstvenih del (Miro Pušnik, CTK UL, 24. sep. 2021)

Kako izdelati navodila za ravnanje z raziskovalnimi podatki v raziskovalni organizaciji (Janez Štebe, FDV UL, 18. mar. 2021)

FAIR načela za raziskovalne podatke (Mitja V. Iskrić, CTK UL, 6. maj 2021)

Načrt S: Podpora prehodu na popoln in takojšnji odprti dostop do znanstvenih publikacij (Maja Vihar, CTK UL, 4. mar. 2021)

Izobraževanje uporabnikov

Predstavitev informacijskih virov za pomoč pri študiju
Opis: Predstavitev je sestavljena iz treh sklopov. V prvem delu bo predstavljen sistem COBISS: kratka predstavitev slovenskega knjižničnega sistema, način iskanja gradiva v spletnem knjižničnem katalogu COBISS+ in načini dostopanja do gradiva v Gozdarski knjižnici ali v določenih primerih tudi preko spleta. V drugem delu sledi kratka predstavitev uporabnih zbirk za iskanje virov s področja gozdarstva (DiKUL in MrežniK), načini dostopa (oddaljen dostop) in načini iskanja. Tretji del je namenjen kratki predstavitvi navodil za oblikovanje pisnih izdelkov na BF (tehnične zahteve pri urejanju  posameznih elementov in način citiranja virov).
Izvaja: dr. Maja Peteh, Gozdarska knjižnica

  • po dogovoru

Predstavitev BF navodil za urejanje študijskih izdelkov in navajanje virov
Opis: Predstavljene bodo tehnične zahteve pri urejanju  posameznih elementov pisnih izdelkov na BF in način citiranja virov.
Izvaja: dr. Maja Peteh, Gozdarska knjižnica

  • po dogovoru

E-informacijski znanstveni viri za pomoč pri študiju
Opis: Po uvodni predstavitvi poteka znanstvene komunikacije in skupnih značilnosti znanstvenih virov bomo predstavili uporabne zbirke za iskanje znanstvenih virov s področja gozdarstva in možnosti dostopa. Portal Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani (DiKUL) je spletni portal, s katerim uporabniki lahko iščejo v centralnem indeksu bibliografskih podatkov in dostopajo tudi do celotnih besedil člankov e-revij in e-knjig. Predstavljen bo način avtorizacije za dostop do e-virov UL, orodje za iskanje bibliografskih zapisov, načini prikaza in izvoza rezultatov, iskalno zgodovino itd. V nadaljevanju bomo poglobljeno predstavili dve bibliografskih zbirki (Web of Science in CAB Abstracts): načini iskanja, iskalna polja in uporaba logičnih operatorjev, indeksi in tezavri.
Izvaja: dr. Maja Peteh, Gozdarska knjižnica

  • po dogovoru

Uporaba COBISSa in kako do gradiva in storitev Gozdarske knjižnice
Opis:Predstavljen bo sistem COBISS: kratka predstavitev slovenskega knjižničnega sistema, način iskanja gradiva v spletnem knjižničnem katalogu COBISS+ in načini dostopanja do gradiva v Gozdarski knjižnici ali v določenih primerih tudi preko spleta. Dodatno bodo predstavljena uporabnost ‘Moj profil COBISS’ in ‘Moja knjižnica’, kako gradivo vnaprej rezervirati in v katerih primerih lahko do njega dostopate preko spleta.
Izvaja: dr. Maja Peteh, Gozdarska knjižnica

  • po dogovoru

Vodenje bibliografije raziskovalcev ali točke za napredovanje (za raziskovalce z matičnih organizacij)
Izvaja: dr. Maja Peteh

  • po dogovoru

Kako (brezplačno) zagotoviti odprt dostop do svoje objave? (za raziskovalce z matičnih organizacij)
Izvaja: dr. Maja Peteh

  • po dogovoru

Individualno svetovanje 

Po dogovoru, namenjeno raziskovalcem z matičnih organizacij in študentom gozdarstva. Za rezervacijo termina se dogovorite preko e-pošte gozdarska.knjiznica@gozdis.si ali osebno.

Nazaj
SHIFT + A