Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en


Mikroskopirnica GISOddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
Vodja oddelka: prof. dr. Hojka Kraigher
Odgovorna oseba: Melita Hrenko
Tel.: +386 1 200 78 00, Fax.: +386 1 257 35 89


Uporabniki


 • člani in sodelavci programske skupine Gozdna biologija, ekologija in tehnologija
 • dodiplomski in podiplomski študenti v okviru sodelovanja na različnih projektih GIS
 • zunanji uporabniki, npr. člani programskih skupin Les in lignocelulozni kompoziti,  Aplikativna botanika, genetika in ekologija idr.


Organizacija


 • MKR1: Priprava  vzorcev, digitalizacija posnetkov korenin, stereomikroskopija in mikroskopija v belem polju, polarizirani svetlobi , z nomarskim interferenčnim kontrastom in epifluorescenco ter analize slike
 • MKR2: Fluorescenčna mikroskopija in mikroskopija s sistemom za mikrodisekcijo


Raziskovalna oprema


 • dva sistema mikroskopov Olympus: stereomikroskop SZH in SZX12; mikroskop BH2 in BX51 (NIC, PhC, BF, EpiF) s pripadajočo programsko opremo za analizo slike
 • optični čitalec (Epson Perfection V700 Photo) in programska oprema za analize korenin WinRhizo in WinRhizoTronMF
 • digestorij
 • sistem s siti za čiščenje korenin
v zbiranju finančnih sredstev za nabavo:
 • Fluorescenčni mikroskop
 • Mikroskop s sistemom za mikrodisekcijo
 • Lupa in mikroskop s podpornim sistemom
 • Mikrotom s podpornim sistemom


Prečni prerez lesa smreke (foto: J. Gričar).


Raziskovalna področja


 • ohranitvena biologija in biotska pestrost mikoriznih gliv
 • identifikacija tipov ektomikorize
 • raziskave koreninskih simbioz
 • identifkacija in taksonomija mikoriznih in saprotrofnih gliv
 • ugotavljanje dinamike in stopnje lignifikacije celičnih sten s pomočjo fluorescenčne mikroskopije
 • preučevanje okoljskih vplivov na formiranje drevesnih branik s pomočjo numerične analize slike na mikroskopskem nivoju


Avtofluorescenca plašča ektomikoriznih gliv iz rodu Scleroderma sp. na korenini bukve.


Analize parametrov korenin s pomočjo digitalizacije koreninskega sistema (levo). Dihotomno razrasle mikorizne korenine črnega bora (desno).


Analize


 • ločevanje in priprave talnih vzorcev za analize
 • priprava poltrajnih in trajnih mikroskopskih preparatov (anatomske in morfološke strukture gliv, mikoriznih in drugih koreninskih simbiontov in drobnih korenin)
 • priprava preparatov za rutinsko identifikacijo, analizo in dokumentacijo
 • opisi in identifikacije na osnovi morfoloških in anatomskih znakov, fizioloških barvanj in epifluorescence
 • analiza drobnih korenin (morfologija, merjenja  velikosti, …)
 • priprava vzorcev za molekularne, izotopske in druge analize
 • anatomska zgradba drevesnih tkiv (les, kambij, skorja itd.) v različnih ravninah in z uporabo različnih mikroskopskih tehnik (temno, svetlo polje, polarizacija, Nomarsky,…)


Sodelovanje in članstva


 • COST akcije: COST FP 0803 – Belowground carbon turnover in European forests; COST FP 0903 –  Climate Change and Forest Mitigation and Adaptation in a Polluted Environment; COST FP 0905 – Biosafety of forest transgenic trees: improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives; COST ES 1101 – Harmonizing global biodiversity modelling.
 • Carl Zeiss Center Celica d.o.o.
 • Skupina za aplikativno botaniko in ekofiziologijo, Odd. za Agronomijo, BF Uni. Lj
 • Ludwig-Maximilians-Universität (LMU), München
 • Mednarodna združenja: ECCF – European Council for Conservation of Fungi; BMS – British Mycological Society; EMA – European Mycologial Association; FESPB – Federation of European Societies for Plant Biology; ISCF – Intn. Society for Conservation of Fungi; IAWA – Intn. Association of Wood Anatomists


Les iglavca (levo), venčastoporoznega (sredina) in difuznoporoznega listavca (desno) (foto: J. Gričar).

Izpostavljeno

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se