Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en


Laboratorij za stabilne izotopeOddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
Vodja oddelka: doc. dr. Tom Levanič
Tel.: +386 1 200 78 44, Fax.: +386 1 257 35 89


Raziskovalna oprema


 • raziskovalni stereomikroskopi z digitalnimi visoko-resolucijskimi kamerami in polarizacijskimi filtri za razrez vzorcev za izotopske analize
 • skenerji ultravisoke resolucije
 • analitska tehtnica Sartorius z natančnostjo 6. decimalke grama
 • ultrazvočna sonda za drobljenje (homogenizacijo) celuloze
 • vodna kopel  za pripravo a-celuloze
 • žgalna peč za sterilizacijo laboratorijske opreme za pripravo a-celuloze
 • meteorološka postaja DAVIS Vanatage Pro, mikrometeorološke postaje MadgeTech in VoltCraft
 • terenska oprema za zajem padavinske vode
 • različna programska oprema za podporo raziskovalnemu delu


IsoPrime100 – Masni spektormeter za določanje stabilnih izotopov. Vir: http://www.isoprime.co.uk/


Raziskovalna področja


 • izotopska dendrokronologija*
 • preučevanje gradientov v drevesu s pomočjo stabilnih izotopov
 • stabilni izotopi in sezonska dinamika kambija
 • rekonstrukcija paleookolja, vključno z rekonstrukcijo klime za zadnjih 2000 let
 • stabilni izotopi v drobnih koreninah, mikorizi in micelijih gliv
* v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan in Univerzo v Swansea, VB


Črni bor – idealna vrsta za razvoj kronologij stabilnega izotopa ogljika.


Analize


 • ugotavljanje stabilnih izotopov ogljika in kisika v lesu, drugih rastlinskih tkivih in hifah glivOdvzem vzorcev za analize stabilnega izotopa ogljika in kisika za rekonstrukcijo klime na ekstremnih rastiščih črnega bora v Dinaridih.


Ali ste vedeli …


 • Izotopi so atomi istega kemijskega elementa, ki imajo več nevtronov v jedru in zaradi tega večjo atomsko maso od osnovnega elementa. Najpogostejši je izotop ogljika 12C, ki ima 6 protonov, elektronov in nevtronov, sledi mu 13C, ki ima 6 protonov in elektronov ter 7 nevtronov, najredkejši pa je 14C, ki ima 8 nevtronov. Zaradi tega nestabilen (ima razpolovno dobo) in radioaktiven. 12C in 13C spadata med stabilne izotope brez razpolovne dobe.
 • Izotopska dendrokronologija je preučevanje razmerja stabilnih izotopov v branikah dreves in povezava z okoljskimi razmerami v letu nastanka branik. Stabilni izotopi se nahajajo v celičnih stenah lesa, ki je pretežno iz celuloze. Iz lesa celulozo izločimo in jo analiziramo v masnem spektrometru. Izotopska dendrokronologija je pomembna za rekonstrukcijo klime in umestitev aktualnih klimatskih sprememb v zgodovinski okvir.
 • Zaloge ogljika v gozdnih ekosistemih in procese, ki uravnavajo zaloge ogljika v tleh lahko preučujemo s stabilnimi izotopi dušika in ogljika. Zaradi razlike med 15N in 13C v rastlini, mikorizni korenini, miceliju različnih vrst mikoriznih gliv ter v organski snovi v tleh, je možno ugotoviti katere procese kopičenja ogljika v tleh uravnava biokomponenta gozdnih tal, ter kako okoljski stresi in motnje vplivajo nanjo.


Sodelovanje in članstva


 • ATR – Association for Tree-ring Research
 • TRR – Tree Ring Society
 • IAWA – International Association of Wood Anatomists
 • Sodelovanje v okviru COST akcij, EU projektov, LIFE+ projektov, domačih temeljnih in aplikativnih projektov

FOTO4
Vzorčenje subfosilnega hrasta na obrežju reke Drave. Subfosilna debla so lahko stara več tisoč let.

FOTO5
NE MOREM PRENESTI

IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se