Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en


Laboratorij za pridobivanje lesaOddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Vodja oddelka: dr. Nike Krajnc
Kontakt: nike.krajnc@gozdis.si
Tel.: +386 1 200 78 17, Fax.: +386 1 257 35 89


Organizacija laboratorija


Laboratorij za pridobivanje lesa deluje v okviru Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko.


Področja dela 


Pridobivanje lesa je del trajnostnega gospodarjenja z gozdovi. V širšem smislu zajema proizvodne procese  sečnje, spravila in prevoza lesa ter graditve in vzdrževanja gozdnih prometnic.  Razvoj teh procesov ter preverjanje kakovosti izvedbe del in njihovih posledic na naravno okolje zahtevajo standardizirane laboratorijske in terenske postopke.  V laboratoriju za pridobivanje lesa na GIS izvajamo:
 • analize materialov za gradnje gozdnih prometnic
 • analize stanja in kakovosti izgradnje gozdnih prometnic
 • analize transportnih procesov pri pridobivanju lesa
 • analize vplivov mehanizacije na gozdne ekosisteme
 • analize časov in učinkov delovnih procesov v gozdarstvu


Vibracijski sejalnik FRITSCH Analysette 3 PRO.


Sejalna analiza zmesi zrn nosilnega sloja gozdne ceste.


Analize gradbenih materialov


Pri graditvi gozdnih prometnic uporabljamo praviloma naravne materiale iz bližine gradbišč. Njihova uporabnost je odvisna od:
 • Zrnavosti: ugotavljamo s sejalno analizo po suhem ali mokrem postopku
 • Vlažnosti: ugotavljamo gravimetrično

Analize izvedbe gradbenih del


Nosilnost voziščnih konstrukcij na terenu preverjamo in v laboratoriju modeliramo s pomočjo dinamične krožne plošče. Z njo določamo:
 • Dinamični deformacijski modul – EVD
 • California Bearing Ratio – CBR


Dinamična krožna plošča ZORN 3000.


DGPS sprejemnik Leica ZENO CS10 s programsko opremo.


Analize vplivov strojev na gozd


Za raziskovalce in trg izvajamo meritve poškodb drevja in tal na deloviščih z:
 • Avtomatiziranim laserskim nivelirjem
 • Analizo poroznosti vzorcev tal


Laserski nivelir in razdaljemer ter GPS pri izmeri profilov.


Analize časov in učinkov delovnih procesov


Uporabljamo licenčni program UMT in GPS opremo za natančno sledenje strojev, delavcev ali gozdnih proizvodov v prostoru.
Meritve gozdnih lesnih sortimentov potekajo po Pravilniku o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS št. 79/11).

Izpostavljeno
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se