Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en


Laboratorij za lesno biomaso


Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Informacije in naročila: dr. Peter Prislan
Tel.: +386 1 330 58 73, Fax.: +386 1 257 35 89


Opravljamo analize lesnih sekancev, lesnih peletov, lesnih briketov in žagovine.

 

Naročilo analiz

Cenik storitev in metode dela
pdfCenik_peleti_in_sekanci_2019 (.pdf 358KB)

 

Dobro je vedeti
 • Količina vzorca je odvisna od naročenih analiz - pri peletih klasično pakiranje v 15-kilogramski vreči zadostuje za vse analize.
 • Dostava je možna po pošti ali osebno.
 • Predviden čas trajanja postopka od prevzema vzorca do izdaje poročila je 10 delovnih dni.
 • Del analiz opravimo v našem laboratoriju, del pa jih za nas opravijo drugje.
 • V primeru naročila analize kurilne vrednosti, naročnik dobi tudi podatke o vsebnosti ogljika (C), vodika (H), dušika (N) in žvepla (S).
 • Opravimo lahko tudi analizo gostote (npr. peleta), ugotavljamo drevesno vrsto uporabljenega lesa in prisotnosti onesnažil v lesu.
 • Naročniki storitev laboratorija so tako pravne kot fizične osebe iz Slovenije in tujine.
 • V prvem letu in pol nam je zaupalo več kot 30 naročnikov.
O laboratoriju
    

 
Analize in metode
  Vrsta materiala / Material
 
Analiza
Test
Sekanci
Wood chips
Peleti
Pellets
Briketi
Briquettes
Žagovina
Sawdust
Metoda
Method
Vsebnost vlage
Moisture content
 •  
 •  
 •  
 •  
ISO 18134-2
Prostorninska gostota
Bulk density
 •  
 •  
 
 •  
ISO 17828
Vsebnost pepela
Ash content
 •  
 •  
 •  
 •  
ISO 18122
Kurilna vrednost
Net calorific value
 •  
 •  
 •  
 •  
SIST EN 14918:2010
Mehanska obstojnost
Mechanical durability
 
 •  
    ISO 17831-1
Vsebnost finih delcev
Fines
 
 •  
    EN 15149
Sejalna analiza
Sieving test
 •  
      SIST EN 15149-1, 2:2011
Gostota delca
Particle density
 
 •  
 •  
  SIST EN 15150:2011
Razvrščanje v kakovostne razrede po standardu SIST EN ISO 17225:2014


Raziskovalna oprema

 • stresalnik Fritsch,
 • sušilna komora Memmert,
 • naprava za analizo mehanske obstojnosti pelet,
 • analitski tehtnici Sartorius z modulom za določanje gostote in AND HR-150AZ, ki omogoča na 0,1 mg natančno določanje vsebnosti pepela v lesnih gorivih skladno s standardom SIST EN 14775,
 • analitska tehtnica AND za tehtanje težjih in večjih vzorcev (do 10 kg),
 • Mlin Retsch SM200 (priprava lesne biomase (npr. pelet in sekancev) za nadaljnje analize. Glavni sestavni deli mlina so zmogljiv motor in rezila ter sita različnih velikosti, ki nam omogočajo mletje surovine na poljubno končno velikost delcev. Ustrezna končna velikost delcev je ključna pri določanju vsebnosti pepela (nominalna velikost delca naj nebi bila večja od 1 mm) in pri laboratorijski izdelavi peletov),
 • digestorij Iskra Pio.

   
Prostor laboratorija za lesno biomaso, mlin Retsch in tehtnica Sartorius (za povečavo se z miško pomaknite na sliko)

Komu so namenjene analize

 • Analize kakovosti lesnih goriv so v prvi vrsti namenjene vsem proizvajalcem in prodajalcem lesnih sekancev, lesnih peletov ali briketov.
 • Z analizami kakovosti lesnih goriv lahko pomagamo tudi uporabnikom lesnih goriv, saj kakovost goriva bistveno vpliva na delovanje kotla in s tem tudi na emisije in količino pepela.
 • Z analizami kakovosti lesnih goriv lahko pomagamo proizvajalcem pri izboljševanju kakovosti in zagotavljanju kakovosti lesnih goriv (npr. S4Q).

Lesna goriva in njihova kakovost


Standardi načeloma niso zavezujoči, so pa pomemben pripomoček pri dogovarjanju med kupci in ponudniki lesnih goriv na trgu.

Najpomembnejše lastnosti lesnih goriv, ki jih standardi tudi podrobneje opredeljujejo so:
 • dimenzije,
 • tržna oblika,
 • vsebnost vlage,
 • vsebnost pepela,
 • gostota nasutja,
 • kurilna vrednost,
 • morebitna vsebnost za človeka in okolje škodljivih onesnažil.

Poleg naštetih lastnosti je pomemben še izvor lesnih goriv, pri čemer je bistven podatek ali surovina izvira iz naravnih gozdov, izvengozdnih nasadov, iz industrije kot odpadek ali celo z deponij.

Kotli na lesno biomaso


Sodobni kotli na lesno biomaso, kakor tudi predpisi glede onesnaževanja okolja, zahtevajo gorivo, ki ustreza določenim standardom. Da bi naprave in sistemi delovale nemoteno in optimalno, je izvajanje analiz kakovosti lesnih goriv nujno potrebno.


Kotel na lesne sekance na  Gozdarskem inštitutu Slovenije.

Izpostavljeno
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se