Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en


Laboratorij za gozdno semenarstvo, steklenjak in Slovenska gozdna genska bankaOddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
Vodja oddelka: prof. dr. Hojka Kraigher
Tel.: +386 1 200 78 00, Fax.: +386 1 257 35 89
Vodja laboratorija: Barbara Štupar


Javno pooblastilo


 • za vodenje postopkov odobritve in vodenje registra gozdnih semenskih objektov
 • za certifikacijo gozdnega reprodukcijskega materiala
 • za vodenje Slovenske gozdne genske banke
 • pooblaščeni laboratorij za izvajanje analiz za potrebe inšpekcijskega nadzora v skladu z Zakonom o gozdnem reprodukcijskem materialu


Organizacija laboratorija


 • laboratorij za  gozdno semenarstvo
 • steklenjak, klimatizirane komore in fitotroni
 • sušilnica in oprema za shranjevanje semena v Semenski hranilnici ZGS
 • oprema za terenske meritve rasti  sadik in korenin gozdnega drevja
 • Slovenska gozdna genska banka (SGGB)
 • živa zbirka ektomikoriznih gliv


Raziskovalna oprema


 • kalilniki Weiss, Humko, LTH, Fitotron Sneijders
 • steklenjak s klimatizirano komoro z regulacijo osvetljevanja, temperature in zalivalnim sistemom
 • rizotroni z regulacijo temperature v koreninskem sistemu in sistemom za meritve dihanja substrata
 • sušilnik za seme Kambič
 • inkubator Binder, termostat DEMO
 • avtoklavi in suhi sterilizatorji
 • rentgenski aparat za seme Balteaubloc
 • zaščitne laminarne komore
 • PCR termostat ABI GeneAmp 9700
 • centrifuge, tehtnice, pH meter, magnetni mešalniki in druga drobna oprema
 • sistem za vakuumsko pakiranje semena HAWO
 • posode za tekoči dušik, hladilne in zmrzovalne omare (-20oC, -85oC) za potrebe Slovenske gozdne genske banke
 • baze podatkov in materialne zbirke za SGGB - Semenska banka in Banka ekstrahirane DNK za potrebe certificiranja in kontrole izvora gozdnega reprodukcijskega materiala
 • materialna živa zbirka ektomikoriznih gliv z referenčnimi izolati iz sodelujočih laboratorijev v Evropi


Raziskave vplivov temperature na rast sadik.


Raziskovalna področja


 • strokovne naloge javne gozdarske službe s področja gozdnih semenskih objektov in genskih bank v gozdarstvu
 • certifikacija izvora gozdnega reprodukcijskega materiala (GRM)
 • izvidi kvalitete GRM
 • Slovenska gozdna genska banka: Semenska banka, Zbirka ekstrahirane DNK – delovni vzorci za identifikacijo izvora GRM
 • fiziologija semena in kalitve
 • razvoj metod dodelave in shranjevanja GRM
 • fiziologija rasti in razvoja GRM ter koreninskih simbiontov v kontroliranih pogojih
 • razvoj bioremediacijskih tehnologij


Analize


 • analize kalivosti, vitalnosti, vlažnosti, čistosti in drugih testov za potrebe izdaje Izvida o kvaliteti gozdnega semena
 • analize kalitve in zgodnjega razvoja klic oz. sadik gozdnih drevesnih vrst
 • pilotne analize za potrebe razvoja metod dodelave, shranjevanja in kalitve ter raziskav dormantnosti gozdnega semena
 • svetovanja za potrebe Semenske hranilnice ZGS
 • ocene primernosti obroda za pridobivanje semena
 • analize rasti in razvoja korenin sadik gozdnega drevja ter heterotrofne respiracije v različnih pogojih v okolju (predvsem glede temperature, vlažnosti in koncentracije CO2)
 • pilotne analize in razvoj metod inokuliranja sadik gozdnega drevja z mikoriznimi glivami
 • analize kakovosti semena v semenski banki (del SGGB) in Semenski hranilnici ZGS
 • vzdrževanje žive zbirke ektomikoriznih glivGenetske analize mikrosatelitnih markerjev omogočajo učinkovito presojo primernosti sestojev za uporabo gozdnega reprodukcijskega materiala (GRM), identifikacijo izvora GRM ter identifikacijo hibridnih in neavtohtonih osebkov.


Kalitev bukovega žira v laboratoriju za gozdno semenarstvo za ekstrakcijo DNK iz klic.


Sodelovanja, izbrani projekti , društva, članstva


 • EUFORGEN – European Forest Genetic Resources Programme
 • ECCF – European Council for Conservation
 • of Fungi
 • SIFORGEN – Slovenian Forest Genetic Resources Programme
 • IUFRO sekcije Division 2
 • Sodelovanja v Sloveniji:
 • Zavod za gozdove RS
 • Gozdni semenarji in drevesničarji: Semesadike Mengeš, Omorika Muta, GLG Murska Sobota, Štivan Matenja vas in druge
 • Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Direktorat za gozdarstvo MKO in gozdarski inšpektorji IRSKGLR
 • Sodelovanja v tujini:
 • ASP Teisendorf
 • BFW Dunaj
 • RJB Madrid

Izpostavljeno

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se