Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en


Laboratorij za ekofiziologijo in gojenjeOddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
Vodja oddelka: doc. dr. Tom Levanič
Vodja laboratorija: doc.dr. Matjaž Čarter
Tel.: +386 1 200 78 44, Fax.: +386 1 257 35 89


Javna pooblastila


 • vodenje postopkov, odobritev in izpeljava vseh vrst analiz


Organizacija


 • PIGG: osrednji ekofiziološki laboratorij za meritve okoljskih parametrov povezanih z odzivnostjo gozdnega drevja
 • terenski zajem podatkov in del vrednotenja
 • laboratorijski del - analize in obdelave ter interpretacije podatkov


Raziskovalna oprema


 • sistem za določanje  potencialnih svetlobnih razmer (WinScanopy), programska oprema za analizo
 • PAR tipala in  zapisovalci podatkov za meritve intenzitete sevanja
 • R/FR tipala in zapisovalci podatkov sevanja
 • tlačna komora za meritve preskrbe z vodo in dodatki (Skye)
 • sistem temperaturnih in zračno-vlažnostnih  tipal
 • prenosni sistem Li 6400 s programsko podporo za:
 • meritve fotosinteze s kiveto  za listavce/ iglavce in svetlobnim virom in virom CO2
 • meritve dihanja tal


Sistem LI -6400 (http://www.licor.com/).


Raziskovalna področja


 • gozdna ekofiziologija
 • stres, vitalnost in odzivnost gozdnega drevja
 • biodiverziteta
 • gojenje


Analiza potencialnega svetlobnega sevanja v gozdu


Analize & aktivnosti


 • ekosistemsko delovanje gozda - raziskave pragozdov in gozdnih rezervatov
 • ugotavljanje vpliva okoljskih dejavnikov - stres in reakcijska sposobnost gozda:
 • vpliv intenzitete in kakovosti svetlobe
 • določanje preskrbe z vodo
 • prilagoditev in odziv na sušo
 • določanje asimilacije v odvisnosti od intenzitete sevanja, temperature, preskrbe z vodo ali različne koncentracije zračnega CO2
 • analize meritev respiracije tal
 
 • ekologija naravnega pomlajevanja in sestojnih vrzeli
 • odziv gozdih ekosistemov ekstremnih rastišč
 • stabilnost in biotska pestrost gozdov
 • statistične analize, scenariji razvoja 
 • primerjava učinkovitosti različnih sistemov gojenja
 • gozdne in sestojne strukture ter njihove funkcije
 • ugotavljanje prilagajanja drevesnih vrst na klimatske ekstreme
 • smernice za  celostno in sonaravno gospodarjenjePrimerjava odziva gospodarskih sestojev in pragozdnih rezervatov pripomore k pojasnjevanju delovanja gozdnih ekosistemov.


Sodelovanje in članstva


 • PRO SILVA
 • CBD/ SBSTTA
 • IUFRO
 • SEB
 • Royal Society
 • COST


Snežniški gozdovi.


Vitalni macesnovi sestoji na zgornji gozdni meji – primer ekstremnih rastišč.

FOTO6 NI SLIKE!!!
Temperaturna dinamika vrzeli in zastora v gospodarskem gozdu in pragozdu.

Izpostavljeno

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se