Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en


Gozdni genski rezervati, poskusni nasadi in živi arhivi GISOddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
Vodja oddelka: prof. dr. Hojka Kraigher
Tel.: +386 1 200 78 00, Fax.: +386 1 257 35 89
E-pošta: hojka.kraigher@gozdis.si
Vodja: dr. Gregor Božič


Javno pooblastilo


 • za vodenje postopkov odobritve in vodenje registra gozdnih semenskih objektov
 • za certifikacijo gozdnega reprodukcijskega materiala
 • za vodenje Slovenske gozdne genske banke


Organizacija


 • plastenjak in poskusne gredice na vrtu GIS
 • drevesnica v Zadobrovi
 • mednarodni bukov provenienčni nasad na Kamenskem hribu
 • živi arhivi: topolovih klonov in pasekvoje v Drevesnici Zadobrova, vodenje informacijskih baz o živih arhivih v Sloveniji
 • vodenje informacijske baze o gozdnih genskih rezervatih – dinamičnih enotah varovanja  v Sloveniji in Evropi (EUFGIS)


Živi arhivi topolovih klonov (levo) in pasekvoje (Metasequoia glyptostroboides) (desno) v Drevesnici Zadobrova.


V mednarodnem provenienčnem poskusu z bukvijo, ki smo ga osnovali leta 1998 na Kamenskem hribu, ZGS OE Novo mesto, preučujemo prilagoditveno sposobnost različnih matičnih izvorov bukve v Evropi,  v novih, spreminjajočih se razmerah njihovega življenjskega okolja. Stanje ob zasaditvi leta 1998 (levo), stanje leta 2011 (desno).


Organizacija srečanja Upravnega odbora (SC) EUFORGEN maja 2007 v Novem mestu s strokovno ekskurzijo v Pragozdni rezervat Rajhenavski Rog.


Raziskovalna področja


 • strokovno usmerjanje za potrebe Javne gozdarske službe s področja gozdnih semenskih objektov in gozdnih genskih bank
 • gozdna fiziologija in genetika
 • gozdno semenarstvo in drevesničarstvo
 • ohranjanje gozdnih genskih virov in-situ in ex-situ
 • nasadi lesnih drevesnih vrst zunaj gozda za namene pridelave biomase, proti vetrne in proti erozijske zaščite, bioremediacije degradiranih zemljišč


Analize in svetovanja


 • populacijsko genetske analize prilagoditvenih znakov gozdnih drevesnih vrst
 • analize rasti in delovanja gozdnih drevesnih vrst v juvenilni fazi razvoja
 • primerjalne analize kalitve gozdnega semena v gredicah za potrebe gozdnega semenarstva
 • analize rasti gozdnega reprodukcijskega materiala za potrebe gozdnega drevesničarstva
 • strokovno svetovanje ob zasnovi, ukrepih nege in spodbujanju obroda v semenskih objektih zunaj gozda
 • ex-situ nasadi v okviru Slovenske gozdne genske banke
 • preučevanja  bioekoloških in rastnih značilnosti selekcioniranih klonov hitrorastočih listavcev za uporabo v intenzivnih nasadnih oblikah zunaj gozda
 • strokovno svetovanje o primernosti prenosa in rabe izbranega rastlinskega  materiala  v danih rastiščnih razmerah okolja


Dinamične enote varovanja gozdnih genskih virov evropske mreže EUFGIS (http://portal.eufgis.org/, z dovoljenjem).


Lokacija poskusnih nasadov v Republiki Sloveniji. A – Plastenjak in poskusne gredice na vrtu GIS; B – drevesnica v Zadobrovi pri Ljubljani; C – mednarodni provenienčni nasad z bukvijo na Kamenskem hribu.


Sodelovanja in članstva


 • EUFORGEN – European Forest Genetic Resources Programme (Nac. koord. H. Kraigher)
 • EUFGIS –European Information System
 • on Forest Genetic Resources: partner in vodenje delovne skupine (NFC  M. Westergren)
 • IUFRO – Mednarodno združenje gozdarskih raziskovalnih organizacij: vodenje enote 2.02.11 v okviru Divizije za fiziologijo in genetiko (G. Božič)
 • COST – European Cooperation in Science and Technology:
 • 1.    E28 – Genosilva: European forest genomics network: nacionalni koordinator G. Božič
 • 2.    FP0905 – Biosafety of forest transgenic trees: nacionalni koordinator G. Božič
 • 3.    E52 – Evaluation of beech genetic resources for sustainable forestry: vodenje upravnega odbora projekta G. Božič
 • Evropsko teritorialno sodelovanje (projekt PEMURES: slov. vodja G. Božič)
 • ConGRESS – Conservation Genetic Resources for Effective Species Survival
 • SIFORGEN – Slovenian Forest Genetic Resources Programme
 • SGD – Slovensko genetsko društvo
 • SBD – Slovensko botanično društvo
 • ZGDS – Zveza gozdarskih društev Slovenije

Izpostavljeno

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se