Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en


Daljinsko zaznavanje gozdov z lidarjemOddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
Vodja oddelka: dr. Andreja Ferreira
Tel.: +386 1 200 78 27, Fax.: +386 1 257 35 89

Kaj je lidar


Letalsko ali terestrično lasersko skeniranje oziroma lidar (angl. LIght Detection And Ranging) je ena od tehnik aktivnega daljinskega zaznavanja. Z merjenjem časa povratnega potovanja laserskega pulza od senzorja do odbojne površine (npr. drevesnega lista) in spet nazaj do senzorja lahko določimo razdaljo, iz znanega položaja  senzorja pa lahko izračunamo tudi 3D koordinato vsakega odboja. S periodičnim odklanjanjem laserskega žarka prečno na smer leta letala dobimo gost oblak točk odbojev v gozdnem rastlinstvu in na zemeljskem površju pod gozdom. Iz tega oblaka je mogoče povzeti številne oblikovne in strukturne lastnosti gozda pa tudi reliefa tal.


Lidar v gozdarstvu


Neposredno ali posredno z modeli lahko iz lidarskih podatkov (ki jih lahko kombiniramo tudi z multispektralnimi fotografijami in drugimi prostorskimi podatki)  ocenjujemo in analiziramo številne parametre gozda, s čimer dopolnjujemo in nadgrajujemo inventuro in monitoring gozdnih ekosistemov:
  • vrstna sestava gozda
  • višine drevja ter sestojne višine
  • horizontalna in vertikalna struktura gozda
  • gostota sestojev
  • biomasa in lesna zaloga gozda
  • svetlobne razmere, svetlobni jaški v sestoju
  • nadzor posekov
  • zaznavanje stopnje in obsega posledic ujm
  • razmestitev posameznih dreves in ocenjevanje njihovih značilnosti (višina, vrsta, lesni volumen in podobno)
  • zaznavanje in analiza reliefa pod gozdom


Lidarsko zaznavanje reliefa pod gozdom z lastnim algoritmom REIN. Lokacija: Brestovica na Krasu. Zgoraj letalski fotoposnetek gozda, spodaj lidarsko ocenjen digitalni model reliefa pod gozdom. Na reliefu so vidne zaraščene terase ter ostaline frontnih jarkov iz 1. svetovne vojne.


Nadzor poseka z lidarjem. Posekana drevesa zaznamo z razliko med digitalnimi modeli krošenj pred posekom in po poseku.


Lidarska analiza gozda


Prikazana sta dva primera analize gozda z lidarjem. Zgornja slika prikazuje gradient deleža bukve v gozdnogospodarskih enotah Slivnica in Menišija, modelno ocenjen na podlagi lidarskih podatkov. Spodnja slika prikazuje lidarsko izmerjene višine gozdnega drevja v sestojih na vrhu Slivnice. Kombinacija črnobelega letalskega fotoposnetka z barvnimi podatki o višini drevja močno olajša kartiranje gozdnih sestojev.Izpostavljeno

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se