Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Odporni obrečni gozdovi kot ekološki koridorji v biosfernem rezervatu Mura-Drava-Donava


Status: aktiven
Vodja projekta: dr. Marjana Westergren
Oddelek: Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
Sodelavci:
Partnerji:

Ime

Vrsta

Država

Gozdarski inštitut Slovenije

Vodilni partner

SLOVENIJA

Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape Austria

ERDF partner

AVSTRIJA

Croatian Forest Research Institute

ERDF partner

HRVAŠKA

National Agricultural Research and Innovation Centre

ERDF partner

MADŽARSKA

University of Novi Sad, Institute of Lowland Forestry and Environment

IPA partner

SRBIJA

State Office of the Government of Styria, Regional Office Southeastern Styria, Office for NATURA2000 and Forests

Pridruženi partner

AVSTRIJA

Slovenski državni gozdovi d.o.o. OE Murska Sobota

Pridruženi partner

SLOVENIJA

Ministry of Agriculture, Forestry and Food

Pridruženi partner

SLOVENIJA

Public Institution for Management of Protected Natural Areas in the Koprivnica Križevci County

Pridruženi partner

HRVAŠKA

Republic of Serbia, Ministry of Agriculture and Environmental Protection, Directorate of Forests

Pridruženi partner

SRBIJA

Mecsek Forestry Co. Ltd.

Pridruženi partner

MADŽARSKA

www.interreg-danube.eu/refocus
Obrečni gozdovi biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava, ki predstavljajo ekološke koridorje, so v neugodnem stanju in upadanju zaradi povečujočega pojavljanja škodljivcev in bolezni, človeških dejavnosti, ki niso v skladu z načeli vzdržnega razvoja in pomanjkanja navodil za upravljanje obrečnih gozdov, vključno s tem, kje najti ustrezen sadilni material, tako da lahko še naprej obstajajo in zagotavljajo vse ekosistemske storitve.

Cilj projekta REFOCuS je preprečiti upad gozdov z vgraditvijo odpornosti v obrečne gozdove z zagotavljanjem 1) novih gozdnogojitvenih metod za gospodarjenje in ohranjanje gozdov ter 2) povečanjem razpoložljivosti ustreznega sadilnega materiala, za primere, ko naravna regeneracija izostane. . Konzorcij REFOCuS je sestavljen 5 projektnih and 6 pridruženih partnerjev iz Avstrije, Madžarske, Slovenije, Hrvaške in Srbije, ki geografsko pokrivajo celotno področje biosfernega reservata in ga vodi Gozdarski inštitut Slovenije.

REFOCuS vključuje štiri delovne sklope: 1) Interpretacija znanja, 2) gojenje & ohranjanje, 3) Razpoložljivost sadilnega materiala & 4) Politična platforma, podprta s projektnim managementom in komunikacijskimi aktivnostmi.

Pričakovani rezultati projekta so: 1) priporočila o potencialnih drevesnih vrstah, s katerimi gospodariti, 2) prostorska analiza obrečnega koridorja, 3) priročnik za gospodarjenje z ogroženimi obrečnimi gozdovi, 4) razvoj informacijskega sistema in identifikacijskega orodja za škodljivce in bolezni obrečnih gozdov, 5) transnacionalna provenienčna območja za drevesne vrste poplavnih gozdov 6) zbirka podatkov o sadilnem materialu za obrečne gozdove, 7) postopek transnacionalnega prenosa sadilnega materiala, 8) smernice za uporabo in ohranjanje sadilnega materiala, 9) genska banka za drevesne vrste obrečnih gozdov v regiji, 10) celostna smernice za odporne obrečne gozdove v kontekstu participativnega dialoga in 11) demonstracijski objekti za izobraževanje o obrečnih gozdovih.

Financiranje:
skupno - 1.503.076,78 EUR
prispevek ERDF - 1.101.242,71 EUR
prispevek IPA - 176.372,54 EUR
prispevek ENI - 0 evr EUR

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se