Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Innovative VET for key competences in the emerging field of forest bioeconomy


Status: aktiven
Vodja projekta: dr. Nike Krajnc
Oddelek: Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Sodelavci: Člani Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko
Partnerji: Vodilni partner je Hrvaški gozdarski inštitut (CFRI), sodelujejo pa še Institute for Developmentand International Relations (HR), Algebra University College (HR), University of Natural Resources and Life Sciences (AT), Austrian research centre for forests natural hazard and landscape (AT), Gozdarski inštitut Slovenije (SI) in Zavod za gozdove Slovenije (SI).Čeprav so določene teme povezane z gozdno bioekonomijo že pokrite v formalnem oz. neformalnem izobraževanju, bo prvič izvedeno celovito usposabljanje na temo gozdne bioekonomije. Zaposleni v gozdnogospodarskih podjetjih in lesnopredelovalni industriji bodo lahko uporabili novo pridobljeno znanje na področju gozdne bioekonomije v celotni gozdno-lesni vrednostni verigi in pridobivanju proizvodov z višjo dodano vrednostjo, kar bo prispevalo h krepitvi gospodarstva tako v partnerskih državah kot tudi v EU.

Glavne dejavnosti projekta so povezane z oblikovanjem novega programa usposabljanja o gozdni bioekonomiji (kurikulum in e-tečaj). Poseben poudarek bo na uporabi inovativnih metod prenosa znanja z uporabo sistema za upravljanje učenja (LMS, angleško Learning Management System) in razvijanju digitalnih učnih gradiv in orodij.

Cilji projekta so:
- Povečati znanje in zagotoviti ključne kompetence v bioekonomiji za strokovnjake na področju gozdarstva.
- Povečati bazo programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) ter vseživljenjskega učenja (VŽU) v partnerskih državah z inovativnim in celovitim programom usposabljanja na področju bioekonomije v gozdarstvu.
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se