Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Zgodovina gozdarskega inštituta Slovenije1945
Ustanovitev Odseka za gozdarska raziskovanja v Oddelku za prosveto pri Ministrstvu za gozdarstvo Ljudske republike Slovenije – zametek današnjega GIS. Bodoča inštitucija je pridobila zemljišče.

1946
Minister za kmetijstvo in gozdarstvo je določil Franja Sevnika za matičarja bodočega inštituta.

1947
Po načrtih arhitekta Edvarda Ravnikarja izgradnja objekta, ki danes sodi v arhitekturno dediščino 20. stoletja. Ministrstvo za gozdarstvo in lesno industrijo ustanovi Gozdarski inštitut Slovenije.

1948
Ustanovitev Gozdarskega oddelka v okviru Fakultete za agronomijo in gozdarstvo. Začetek plodnega sodelovanja med Univerzo in Gozdarskim inštitutom Slovenije, ki traja še danes.

1952
Gozdarski inštitut Slovenije se preimenuje v Inštitut za gozdarstvo in lesno industrijo Slovenije in se priključi Fakulteti za agronomijo in gozdarstvo.

1954
Inštitut za gozdarstvo in lesarstvo Slovenije se preimenuje v Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije.

1956
 Pred stavbo stoji umetniško delo znanega slovenskega kiparja Jakoba Savinška, ki upodablja sekača.

1959
Inštitut pridobi steklenjak in semenarski laboratorij.

1980
Inštitutu se pridruži Biro za gozdarsko načrtovanje.

1985
Popravilo strehe in delna rekonstrukcija prostorov.

1986
S splošno krizo v skupni državi se zaostri finančni položaj Inštituta.
Kongres mednarodne zveze gozdaskih raziskovalnih organizacij/International Union of Forestry Research Organisations (IUFRO) v Ljubljani potrdi sloves slovenskega sonaravnega gospodarjenja z gozdovi.

1990-1992
Odgovornost in financiranje Inštituta prevzame Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
Sodelovanje z Avstrijskim gozdarskim inštitutom v okviru pomoči državam v tranziciji.

1993
Zakon o gozdovih določi vlogo in naloge Inštituta ter ponovno uvede staro ime Gozdarski inštitut Slovenije (GIS).
Kot Javna raziskovalna organizacija Inštitut poleg razvojnega in raziskovalnega dela opravlja še specialistične naloge Javne gozdarske službe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

2007/8
Izvedena je obnova Velike dvorane ter rekonstrukcija in funkcionalizacija mansarde GIS, kjer se pridobijo nove, klimatizirane pisarne. V obnovljeno stavbo je GIS sprejel Centralno enoto Zavoda za gozdove Slovenije, Katedri za tehnologijo lesa in Katedri za zaščito lesa Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Visoko šolo za design, uredništvo Gozdarskega vestnika, Zvezo gozdarskih društev in Zvezo društev za varstvo okolja.
GIS tako poleg Velike dvorane pridobi še Veliko in Malo sejno sobo z družabnim prostorom – kavarnico, kar predstavlja modern konferenčni center. 

2011/12
Prostori za laboratorije so bili obnovljeni in na novo opremljeni.

2012/13
S projektom EUFORINNO – European Forest Research and Innovation, ki se v višini 2,9 mio EUR, financiran iz 7OP-RegPot, se za nove, obnovljene laboratorije dobavi raziskovalna oprema. 

IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se