Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

dr. Marjana Westergren


Ime Priimek: dr. Marjana Westergren
Telefon: 01 200 78 00
E-naslov: marjana.westergren@gozdis.si
Oddelek: Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
Funkcije:
Področje dela: Populacijsko genetske analize drevesnih vrst, Razvoj sistema genetskega monitoringa gozdov, Varovanje gozdnih genskih virov

Življenjepis

Marjana Pučko se je rodila 2.3.1979 v Novem mestu, kjer je obiskovala osnovno in srednjo šolo. Šolanje na Gimnaziji Novo mesto je z maturo zaključila leta 1998 in se še istega leta vpisala na univerzitetni študij gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov na Biotehniški fakulteti. Leta 2003 je diplomirala z diplomsko nalogo »Določanje tipov ektomikorize sadik v bukovem provenienčnem poskusu«, za katero je prejela fakultetno Prešernovo nagrado. Istega leta se je kot mlada raziskovalka zaposlila na Gozdarskem inštitutu Slovenije ter leta 2010 doktorirala z delom »Razvoj in praktična uporaba molekularnih baz podatkov v gozdarstvu«. Njeno raziskovalno delo poteka na področju populacijsko genetskih analiz dreves (s poudarkom na smreki, bukvi, topolu in jesenu), razvoju sistema monitoringa genetske pestrosti v gozdu (LIFE+ projekt LIFEGENMON) ter varovanju gozdnih genskih virov v spreminjajočem se okolju. Je nacionalna kontaktna oseba za EUFGIS (European Information System on Forest Genetic Resources), vodilni raziskovalec (PI) mreže Evoltree za Slovenijo, sodeluje v akciji COST FP1202 (Strengthening conservation: a key issue for adaptation of marginal/peripheral populations of forest trees to climate change in Europe).

Povezave:


Povezave
SICRIS Bibliografija


Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Izpostavljeno

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se