Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

dr. Primož Simončič


Ime Priimek: dr. Primož Simončič
Telefon: 01 200 78 01
E-naslov: primoz.simoncic@gozdis.si
Oddelek: Uprava
Funkcije: direktor
Področje dela:

 • od 2013 direktor Gozdarskega inštituta Slovenije
 • nacionalni koordinator EU projektov (»Recognition«, »SUSTMAN« 5 OP EU, MONARPOP (Interreg III b), pilotnega projekta BioSoil, modul Soil« (EU program Forest Focus; 2003-2006/08), naloge CarbonPro (CADSES), naloge FutMon Life+ (MOP/MKGP/ EU/GIS oz. MKO/EU/GIS; 2009-2011);
 • nacionalni koordinator naloge in član znanstvenega odbora projekta ManFor CB.D. Life+ (MKO/EU/GIS: 2010-2015); je nacionalni koordinator in član znanstvenega svet/odbora projektne naloge Emonfur Life+ (2011-2014) in nacionalni koordinator Regiopower (Wood W., 2012-2014);
 • sodeluje v projektni nalogi Euforino
 • nosilec nacionalnih projektov CRP in aplikativnih projektov ARRS, na GIS koordinator nacionalnih temeljnih projektov
 • koordinator Javne okoljske službe (JOS; 2012) in od l. 2004 naloge »Intenzivni monitoring gozdov« / »Intenzivno spremljaje gozdnih ekosistemov« JGS na GIS.
 • COST Akcija FP0803 "Belowground carbon turnover in European forests" - namestnik MC
 • COST Akcija FP0903 "Climate Change and Forest Mitigation and Adaptation in a Polluted Environment"
 • so-pobudnik in soustanovitelj in v prvem mandatnem obdobju podpredsednik Slovenskega pedološkega društva (SPD; 2004-2009)
 • član Austrian Soil Society
 • član UO Gozdarskega Vestnika
 • 1999-2006 predsednik Znanstvenega Sveta GIS
 • od leta 2006 pa član Znanstvenega Sveta GIS
 • od leta 2011 podpredsednik Znanstvenega Sveta GIS
 • od leta 2011 član Znanstvenoraziskovalnega sveta za biotehniko pri ARRS
 • član European Land-use Institute (ELI; v ustanavljanju).
 • Od decembra 2006 do julija 2008 član EU strokovne skupine LULUCF pri WP IEI EU/ UNFCCC;
 • med predsedovanjem Slovenije EU od 1.1. do 30.6.2008 EU koordinator strokovne skupine LULUCF in član skupine »Predsedovanje Slovenije EU na področju podnebnih sprememb« (MOP)
 • član »Working Group I “Annual inventories” kot del ad-hoc strokovne skupine »LULUCF accounting«
 • 2009 član delovne skupine za pripravo Pravilnika o varstvu gozdov (MKGP)
 • 2009 član skupine MKGP za podnebne spremembe
 • 2009 član ekspertne skupine Strokovnega Sveta za programsko usmerjanje sredstev proračuna R Slovenije
 • v okviru ICP Forest je od l. 1994 vključen v strokovne skupine Expert Panel on Foliage and Litterfall in Expert Panel on Soil and Soil Solution, občasno deluje v skupini Expert Panel on Deposition in skupini Expert Panel on Meteorology, Phenology and LAI.
Povezave
SICRIS Bibliografija


Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Izpostavljeno

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se