Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

dr. Nike Krajnc


Ime Priimek: dr. Nike Krajnc
Telefon: 01 200 78 17
E-naslov: nike.krajnc@gozdis.si
Oddelek: Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
Funkcije:
Področje dela: Raba lesa v energetske namene, socialno-ekonomski vplivi rabe lesne biomase, skonomika gozdarstva, monitoring gozdov, ponori CO2 v luči Kjotskega protokola.

Nike Krajnc se je rodila 17. 04. 1970 v Kranju. Leta 1971 se je s starši preselila v Šempas pri Novi Gorici, kjer je obiskovala osnovno šolo. Srednjo naravoslovno-matematično šolo je zaključila leta 1989 v Ajdovščini. Istega leta je na Biotehniški fakulteti v Ljubljani vpisala univerzitetni študij gozdarstva. Diplomirala je leta 1996. Po diplomi je opravila pripravništvom na Gozdarskem inštitutu Slovenije na Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko. V študijskem letu 1997/98 je vpisala podiplomski študij na Biotehniški fakulteti - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. V začetku leta 1998 je dobila status mlade raziskovalke in v letu 2000 zaključila študij. Naslov magistrske naloge je »Metode svetovanja lastnikom gozdov za učinkovito rabo lesa v energetske namene«. Doktorirala je v začetku leta 2005, predmet doktorskega študija Nike Krajnc so socialno-ekonomski vplivi rabe lesne biomase. Njeno raziskovalno in strokovno dela poteka na področju rabe lesne biomase. Ukvarja se z ocenjevanji potencialov lesne biomase v energetske namene, analizo ekonomičnosti rabe biomase ter promocijo lesne biomase med lastniki gozdov. Težišče sedanjega raziskovalnega dela je spodbujanje učinkovite rabe lesne biomase na podeželju. Gre za področje ki je tesno povezano z gozdarsko politiko ter ekonomiko. Od leta 2005 sodeluje pri pripravi nacionalnih poročil o emisijah in ponorih za sektor “Raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo” za potrebe Klimatske konvencije in Kjotskega protokola.

Aktivno sodeluje s: FAO – Energy forum in IEA – bioenergy: TASK 29 Socio-economical aspects of bioenergy systems. Aplikativnost njenega dela na področju promocije lesne biomase pa se kaže v nalogah javne gozdarske službe Ministrsta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.Povezave
SICRIS Bibliografija


Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Izpostavljeno

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se