Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

prof. dr. Hojka Kraigher


Ime Priimek: prof. dr. Hojka Kraigher
Telefon: 01 200 78 20
E-naslov: hojka.kraigher@gozdis.si
Oddelek: Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
Funkcije: vodja Oddelka za gozdno fiziologijo in genetiko, vodja Raziskovalne skupine Gozdna biologija, ekologija in tehnologija
Področje dela:

Življenjepis
Prof . dr. Hojka Kraigher , uni.dipl.biol. (1983) , uni.dipl.gozd.inž. (1985) , mag.bio. (1991), dr.kmet.zn. (1994). Poročena, dva sinova.
Izr. prof za botaniko na Univerzi v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (BF), nosilka serije predavanj z naslovi: Gozdna mikoriza (dodiplomski študij BF), Fiziologija gozdnega drevja in interakcije v gozdnih tleh (doktorsku študij bioznanosti BF in interdisciplinarni študij Varstvo okolja), dvoje serij predavanj na višjih šolah: Ohranitvena biologija in ekologija, Uvod v ekologijo
Znanstvena svetnica na Gozdarskem inštitutu Slovenije, kjer je vodja Oddelka za gozdno fiziologijo in genetiko, vodja Raziskovalne skupine Gozdna biologija, ekologija in tehnologija.
ZNANSTVENA PODROČJA:
• Fiziologija in ekologija gozdne mikorize;
• Rast in razvoj gozdnega drevja – fiziologija in shranjevanje semena in kalitve;
• Vloga biotske raznolikosti v gozdnih tleh in obrata drobnih korenin in mikoriznega micelija pri procesih in dinamiki ogljika v gozdnih tleh in mikorizosferi;
• Mikobioindikacija stresa v gozdnih tleh;
• Ohranjanje gozdnih genskih virov.
ZNANSTVENO DELOVANJE V TUJINI:
1987 Univerza v Londonu, Wye College, UK ( 3M ), 1988 Univerza v Liverpoolu, Oddelek za botaniko, UK ( 3M )
1988 Univerza v Cambridgeu, Oddelek za rastlinske znanosti, UK ( 7M )
1991 in 1993 LMU München, Inst. za sistematično botaniko, D ( 4 x 0,5 m ) ,
1991-1994 Univerza v Cambridgeu , Oddelek za rastlinske znanosti, UK ( 4x3M )
1996 Palacky Univerza, Olomouc, CR ( 0,5 M )
2002 Real Jardin Botanico, Madrid, Španija ( 0,5 M )
2012 Oddelek za gozdarstvo, Univerza v Helsinkih , Finska (1 M ) ,
2013 ZALF Leibniz Zentrum, Müncheberg , Nemčija ( 0,5 M ) .
MENTORSTVO: 5x dr, 2x somentor dr , 1x mag, 1x somentor mag , več dipl. nalog
STROKOVNA SVETOVANJA IN EKSPERTNI SISTEMI:
Agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS):
2003-2006: Nacionalni koordinator za področje gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo
2011-2013: predsednica Znanstvenega sveta biotehniških ved
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP):
1996 - 2000: Komisija za slovensko gensko bankn;
1998 - 2003: Komisija za pripravo zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu, predpisov in standardov ( FRM 1998-2001 predsednica) .
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) :
1996 - 2000: Komisija za pripravo nacionalne strategije za ohranjanje biotske raznovrstnosti - koordinator delovne skupine za gozdne genske vire , član DS za glive in mikorizo in delovne skupine za gozdna tla.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) :
2013: Komisija za uskladitev z novimi predpisi EU o rastlinskem reprodukcijskem materialu, zdravju rastlin ter zahtevah za uradni nadzor pooblaščenih organov in laboratorijev
OVSE: 2003 (FRM , Srbija) .
TAIEX: 2010 (FRM, Hrvaška) , 2011 (FRM, Makedonija) ,
OP EU: 2006-2012 : ocenjevanje različnih EU projektov okvirnega programa, v obdobju 2010-2011: Ocena učinkov projektov s področja gozdarstva v KBBE v 5. , 6. , 7. OP EU
SCIENCE EUROPE:
2013 dalje: članica Odbora za vede o življenju, okolju in zemlji (LEGS Committee)
Nominacije:
2012: Svetovalka Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU)
Organizacija mednarodnih srečanjih:
TEMPUS 1995, COST E6 1999, EUFORGEN 2000, 2007, COST FP 0803 2010 .
VODJA MEDNARODNIH IN BILATERALNIH PROJEKTOV:
TEMPUS_M_JEP04667 ( 1992-1995 - organizator projekta );
EUFORGEN (nacionalni koordinator 1997-2014),
COST akcije - nacionalni koordinator: E6 , 631, E38 , FP0803 , FP0903;
Projekti EU:
BIOD'IBERIA Projekt A9 ( 2002) ;
QLRK1 - CT99 - 1349 NAT- MAN 5. OP EU (2000-2003), partner projekta (50 % = 107.000 € za GIS) ;
EVK2 - 2001-00343 CASIROZ 5OPEU (2002-2006), partner projekta (50 % = 160.000 € za GIS) ;
EUFGIS 009 AGRI GEN RES 870/2004 (2007-2010), vodilni partner projekta SFI (50 % = 86.000 € za GIS) ;
7OP INFRASTRUKTURNI PROGRAM: koordinator projekta EUFORINNO ( REGPOT številka 315982; 2.910.724,93 € za GIS , 01.10.2012 - 2016/03/31 )
Generalni direktorat za kmetijstvo EC:
LIFE+ EU Environmental Funds: koordinator projekta LIFEGENMON: LIFE for FOREST GENETIC MONITORING SYSTEM  (LIFE13 ENV/SI/000148; 5.484.162 €; 2.734.952 € from EU; in total 2.048.538 € for SFI; 6 partners from Slovenia, Greece and Germany; 01.07.2014 – 30.06.2020)
Bilateralni projekti:
1991 - 1994 ALIS LINK , Cambridge Velika Britanija;
1998 - 1999 PROTEUS , INRA , Fr;
2001 - 2004 Molekularna ekologija ektomikorize , Real Jardin Botanico, Španija;
2005 - 2006 FRANGUSAVA , Srbija;
2006 - 2007 FRANGUSAVA , Hrvaška;
2008 - 2009 Raznolikost vrst ektomikorize pri topolih ( Populus sp.), Srbija;
2008 - 2009 Ektomikoriza in rast drobnih korenin lesnih vrst na zgornji gozdni meji, Bosna in Hercegovina;
2012 - 2013 Obrat drobnih korenin in mikoriznega micelija ter vloga v dinamiki ogljika v okviru podnebnih sprememb, Finska ; BI-FI/12-13-011
VODSTVO nacionalnih programov , projektov in nalog (med njimi trajne naloge v okviru javne gozdarske služve cca 90.000 € letno): http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=6014
OBJAVE
PUBLICATIONS: SciVie http://eprints.gozdis.si/view/people/Kraigher=3AHojka=3A=3A.html in
Lista COBISS / SICRIS  (2009 – 2014): http://izumbib.izum.si/bibliografije/A20140501172949-07127.html  .
Seznam nedavnih projektov, katere vodi HK:
L4 -2265 ( 01.05.2009 - 30.04.2012 ) Podnebne spremembe in vplivi antropogenih motenj na primarno proizvodnjo v gozdnih tleh
L4- 4318 ( 01.07.2011 - 30.06.2014 ) Dinamika ogljika v gozdnih tleh in mikorizosferi
V4- 1140 ( 1.10.2011 - 30.9.2014): Določitev ukrepov za genetsko varstvo gozdovPovezave
SICRIS Bibliografija


Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

Izpostavljeno

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se