Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

doc. dr. Jožica Gričar


Ime Priimek: doc. dr. Jožica Gričar
Telefon: 01 200 78 53
E-naslov: jozica.gricar@gozdis.si
Oddelek: Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
Funkcije:
Področje dela: debelinska rast dreves, kambijeva aktivnost, celična diferenciacija, nastanek lesa in floema, anatomija lesa in skorje

Izobrazba

 • 2001 - diploma, univerzitetna diplomirana inženirka lesarstva, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 2006 - doktorat, doktorica znanosti, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Zaposlitev

 • 1.1.2002-30.6.2006 mlada raziskovalka, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • 1.7.2006-31.7.2006 raziskovalka, Tehnološki inštitut lesarstva Slovenije
 • 1.8.2006- raziskovalka, Gozdarski inštitut Slovenije

 


Habilitacija in izvolitve

 • Marec 2003 – izvoljena v naziv asistentka za področje Tehnologija lesa na Oddelku za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • April 2006 – ponovno izvoljena v naziv asistentka za področje Znanost o lesu, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Januar 2008 – znanstveno-raziskovalni naziv Znanstvena sodelavka na Gozdarskem inštitutu Slovenije
 • November 2009 – izvoljena v naziv docentka za področje Znanost o lesu, Oddelek za lesarstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Maj 2010 - Januar 2013 – članica Upravnega odbora izmed zaposlenih na Gozdarskem inštitutu Slovenije
 • Avgust 2011 – znanstveno-raziskovalni naziv Višja znanstvena sodelavka na Gozdarskem inštitutu Slovenije
 • April 2012- april 2016 – članica upravnega odbora COST akcije FP1106 STReESS – Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS (2012-2016) in koordinatorka za Short Term Scientific Missions (STSMs)

 


Raziskovalno delo na tujih inštitucijah

 • 2000 V okviru mednarodne študentske izmenjave ERASMUS/SOCRATES preživela 3 mesece v Nemčiji na Univerzi v Hamburgu na Oddelku za lesno Biologijo.
 • 2003 Preživela 1 mesec v Nemčiji na Univerzi v Hamburgu na Oddelku za lesno Biologijo.
 • 2004 Preživela 1 mesec v Nemčiji na Univerzi v Hamburgu na Oddelku za lesno Biologijo. Delo je bilo financirano s strani COST Akcije E28 (Genosilva: European Forest Genomics Network).

 


Član v mednarodnih znanstvenih organizacijah

 • IAWA (International Association of Wood Anatomy)
 • ATR (Association of Tree Ring Research)

 


Štipendije in nagrade

 • 1992-2001  V času srednješolskega ter univerzitetnega študija prejemala Zoisovo štipendijo.
 • 2001  Za univerzitetno diplomsko delo prejela Prešernovo nagrado Biotehniške fakultete, UL.
 • 2004  Na mednarodnem simpoziju o lesnih znanostih (International Symposium on Wood Sciences) v Montpellier, v Franciji kot doktorandka prejela nagrado za najboljši predstavljen poster.
 • 2004  V okviru COST Akcije E28 (Genosilva: European Forest Genomics Network) prejela enomesečno štipendijo STSM (Short Term Scientific Missions) za bivanje v Nemčiji na Univerzi v Hamburgu za delo v tamkajšnjem laboratoriju.
 • 2005  Prejela štipendijo iz nacionalnega štipendijskega sklada Svetovne federacije znanstvenikov (World federation of Scientists) in Slovenske znanstvene fundacije za financiranje dela raziskav v okviru doktorske naloge.

Pedagoške aktivnosti
 • 2001-2005    Kot asistentka s področja znanost o lesu na Katedri za tehnologijo lesa, Oddelka za lesarstvo, Biotehniške fakultete, UL, sodelovala pri vajah iz Anatomije lesa na univerzitetnem in visokem strokovnem študiju lesarstva.
 • 2005-2008    Pogodbeno pedagoško delo na Strokovni gimnaziji Šolskega centra Ljubljana kot učitelj maturitetnega predmeta »Materiali – lesarski modul« za dijake 3. in 4. letnika Strokovne gimnazije. Vodja aktiva strokovnih predmetov tehniške gimnazije za šolsko leto 2007/08.
 • 2006-2008    Pogodbeno sodelovanje pri pripravah e-gradiv s Šolskim centrom Ljubljana za dijake Srednje lesarske šole ter za dijake 3. in 4. letnika Strokovne gimnazije izbirnega predmeta »Materiali – lesarski modul«. Avtorica e-gradiv: Fizikalne lastnosti lesa ter Biološke lastnosti lesa
 • 2007-2013    Komentorica pri 6 diplomskih delih (2 sta prejela Prešernovo nagrado BF), recenzentka pri 3 diplomskih delih in komentorica pri 1 doktorski disertaciji

Organizacija sestankov/uredništvo
 • 2009: Soorganizatorka mednarodne konference TRACE 2009 (Tree-Rings in Archaeology, Climatology and Ecoloogy)
 • 2009: Organizatorka mednarodne delavnice “Monitoring seasonal dynamic of wood formation”.
 • 2011: Gostujoča so-urednica posebne številke revije Dendrochronologia (2011, 29, 3): Special Issue on Monitoring Wood Formation, Eds. J. Gricar, P. Fonti and C. Rathgeber

Bibliografija
 • 25 izvirnih znanstvenih člankov v revijah citiranih s SCI
 • 14 izvirnih znanstvenih člankov v nacionalnih revijah
 • 8 preglednih znanstvenih člankov v domačih revijah
 • 5 samostojnih znanstvenih sestavkov oz. poglavij v monografski publikaciji
Projekti
vodja projektov
 • Z4-9662  1.1.2007 - 31.12.2008 Vpliv eksperimentalno nadzorovanega ogrevanja in ohlajanja dela debla hrasta (Quercus robur L.) in javorja (Acer pseudoplatanus L.) na (ARRS podoktorski projekt, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana)
 • V4-0496  1.9.2008 - 31.8.2010 Vpliv klimatskih sprememb na nastanek in kakovost juvenilnega lesa pri boru, topolu in robiniji (Ciljni raziskovalni projekt, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana)
 • BI-FR/09-10-INRA-002  01.01.2009 – 31.12.2010 Vpliv klimatskih sprememb na gozdno produkcijo ter biodiverziteto - monitoring sedanje situacije za razumevanje preteklosti in ocenjevanje prihodnosti (Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program INRA 2009 - 2010 - Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana)
 • L7-23936  1.5.2009 – 31.12.2012 Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost in biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu (ARRS aplikativni raziskovalni projekt, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana)
 • SEE/D/0227/1.2/X  01.10.2012-30.09.2014 ID:WOOD »Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector« (SEE Transnational Cooperation Programme, 4th Call)   več >>
Povezave
SICRIS Bibliografija


Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se