Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Zaključna konferenca CRP projekta Podlubniki 2016-2019


Datum objave: 15.10.2019

Razvoj metod zaznavanja poškodb iglavcev zaradi smrekovih in jelovih podlubnikov ter izdelava modelov za napovedovanje namnožitev smrekovih in jelovih podlubnikov v slovenskih razmerah


Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Zavod za gozdove Slovenije in Razvojni center koroškega gospodarstva so 30. 9. 2019 uspešno zaključili CRP projekt Podlubniki 2016-2019 (iz ciljno raziskovalnega programa “Zagotovimo.si hrano za jutri”).

Slika 1: Zaključna konferenca CRP Podlubniki 2016-2019 (foto: Nikica Ogris)

Podlubniki so najpogostejši in najnevarnejši škodljivci smreke in jelke v Sloveniji. V letih po žledolomu 2014 je prišlo do rekordne namnožitve smrekovih podlubnikov, kar je okrepilo potrebo po novih metodah spremljanja številčnosti populacije podlubnikov, saj dosedanje metode ob takih namnožitvah niso zanesljive. Začetne znake napada dreves s podlubniki se ugotavlja okularno v okviru javne gozdarske službe, kar zaradi obsežnosti gozdnih območij predstavlja veliko porabo časa. Zaradi velikih površin, težje dostopnih terenov se žarišča podlubnikov odkrijejo prepozno, ko podlubniki že izletijo iz napadenih dreves in nastane gospodarska škoda ter se tako poveča številčnost hroščev kakor tudi napadov dreves, kar vodi v še večjo gospodarsko škodo.

Slika 2: Predstavitev modela za kratkoročno napoved sanitarne sečnje smreke in jelke zaradi podlubnikov, dr. Maarten de Groot (foto: Simon Zidar)

S projektom so projektni partnerji uresničili naslednje cilje:

• preverili so uporabnost multispektralnih posnetkov gozdov za odkrivanje, spremljanje in prikazovanje žarišč podlubnikov ter prognoziranje razvoja žarišč in podajanje možnih ukrepov zoper prenamnožitev,
• vzpostavili so sistem nadzora nad učinkovitostjo sanacije žarišč pri širjenju podlubnikov s pomočjo multispektralnih posnetkov,
• izdelali so študijo uporabe multispektralnih kamer pri ugotavljanju zdravstvenega stanja dreves ter njihove primernosti za samostojno uporabo v javni gozdarski službi,
• izdelali so algoritme za določanje stopnje ogroženosti smreke in jelke zaradi podlubnikov v različnih ekoloških razmerah,
• razvili, kalibrirali in preverili so dva fenološka modela smrekovih podlubnikov v Sloveniji (RITY in CHAPY) ter razvoj sistema za samodejen izračun predvidenega začetka rojenja spomladi in datuma konca razvoja prve generacije, do katerega se spremlja ulov za osmerozobega in šesterozobega smrekovega lubadarja,
• vzpostavili so sistem obveščanja krajevnih in območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije o pričetku rojenja in konca prve generacije osmerozobega in šesterozobega lubadarja.

Slika 3: dr. Andrej Kobler o daljinskemu zaznavanju z brezpilotnimi letalniki za napovedovanje in odkrivanje žarišč podlubnikov (foto: Simon Zidar)

Javno predstavitev rezultatov projekta so predstavili na zaključni konferenci v sredo, 9. 10. 2019, v veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije. Predavanja so objavljena na spletnem portalu za varstvo gozdov: https://www.zdravgozd.si/dogodki.aspx?iddogodek=19

Več o projektu in projektnih rezultatih si lahko preberete na strani projekta www.zdravgozd.si/projekti/podlubniki/vsebina.aspx

Slika 4:dr. Nikica Ogris, vodja projekta (foto: Simon Zidar)
Izpostavljeno
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se