Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

XXX. gozdarski študijski dnevi – POGLEDI GOZDARSTVA NA KRČENJE GOZDOV


Datum objave: 11.04.2013

V sredo, 10. aprila 2013, so na Biotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, potekali XXX. gozdarski študijski dnevi, ki so se jih s prispevki udeležili tudi raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS). Prispevke so v soavtorstvu pripravili Laura Žižek Kulovec, Saša Vochl, dr. Andreja Ferreira in dr. Andrej Kobler. 

Z naslovom XXX. Gozdarskih študijskih dni, »Pogledi gozdarstva na krčenje gozdov«, je želel organizator izpostaviti večanje površine izkrčenih gozdov. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je bilo v obdobju 2001-2005 na leto izkrčenih v povprečju 205 ha gozdov, v obdobju 2006-2010 pa preko 422 ha gozdov. V letu 2011 je bilo izkrčenih 521 ha gozdov, kar je več od zadnjega petletnega povprečja, vendar hkrati manj kot v letih 2009 in 2010. 

Omenjeno temo so se v svojih predavanjih predstavili tudi raziskovalci GIS. Laura Žižek Kulovec z Oddelka za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine, je za gozdarske študijske dneve skupaj z Mojco Nastran pripravila referat z naslovom »Prostorski podatki za ugotavljanje krčitev gozdov v Sloveniji«. Pri predstavitvi referata je poudarila: »Pri uporabi uradnih prostorskih podatkov različnih inštitucij za isto zadevo, pogosto prihaja do manjših, velikokrat pa tudi do precejšnjih razlik. V primeru prostorskih podatkov o krčitvah gozdov, sva iskali vzroke za razlike in z vzorčenjem na ortofoto posnetkih, ugotavljali oceno dejanskih krčitev gozdov v Sloveniji v zadnjih 10 letih.«. 

Z referatom »Drevesno-pašni podsistem – predlog kriterijev za opredelitev potencialnih območij«, ki sta ga pripravili dr. Andreja Ferreira in Saša Vochl, obe z Oddelka za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine, je bila tema gozdarskih študijskih dni predstavljena še iz drugega, interdisciplinarnega vidika. Saša Vochl je v predstavitvi referata poudarila: »Čas je, da smo gozdarji sposobni pogledati preko gozdne meje na kmetijsko površino in kmetijci preko kmetijsko površine v gozd.«

Dr. Andrej Kobler, z Oddelka za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine, je referat z naslovom »Stabilnost gozdnih površin v Sloveniji kot kriterij krajinske pestrosti in obstojnosti« pripravil skupaj z Janezom Prinatom.  Slednji je referat na gozdarskih študijskih dnevih tudi predstavil. 

Spletna stran posvetovanja: http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2013/ 

Žižek Kulovec, Laura. Nastran, Mojca.  Prostorski podatki za ugotavljanje krčitev gozdov v Sloveniji 

Žižek Kulovec, Laura. Nastran, Mojca.  Prostorski podatki za ugotavljanje krčitev gozdov v Sloveniji (bodo objavljeni na spletni strani http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2013/prispevki.html)

Vochl, Saša. Ferreira, Andreja. Drevesno-pašni podsistem – predlog kriterijev za opredelitev potencialnih območij (bodo objavljeni na spletni strani http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2013/prispevki.html)

Pirnat, Janez. Kobler, Andrej. Drevesno-pašni podsistem – predlog kriterijev za opredelitev potencialnih območij (bodo objavljeni na spletni strani http://web.bf.uni-lj.si/go/gsd2013/prispevki.html)

Gozdarski inštitut Slovenije

 

Izpostavljeno
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se