Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Okoljske presoje za posege v gozd in gozdni prostor


Datum objave: 13.03.2019

V četrtek, 7. 3. 2019 je Ministrstvo za okolje in prostor v prostorih Gozdarskega inštituta Slovenije organiziralo usposabljanje o izvajanju presoj vplivov na okolje pri posegih v gozd in gozdni prostor za odločevalce in vse, ki se srečujejo s tematiko posegov v gozd pri svojem delu. Udeleženci so spoznavali novi direktivi EIA in SEA, razlike med PVO in CPVO ter ostalo zakonodajo iz področja PVO na podlagi osmih primerov različnih posegov v prostor.

Presoja vplivov na okolje se izvede za posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje. Na podlagi izvedene presoje vplivov na okolje pristojni organ izda okoljevarstveno soglasje. Postopek presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja je določen z Zakonom o varstvu okolja in ga vodi Agencija RS za okolje. Gozdarji, kot strokovnjaki za gozd in gozdni prostor, imajo znanje, ki ima pri poseganju v gozdni prostor veliko težo. Žal pa se njihovih znanj večkrat ne uveljavi dovolj.Usposabljanje je potekalo v obliki celodnevne delavnice, ki jo je vodila Katarina Celič, sekretarka na Sektorju za strateško presojo vplivov. Izobraževanje je bilo namenjeno zaposlenim na Zavodu za gozdove Slovenije, odločevalcem Sektorja za gozdarstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter sodelavcem Gozdarskega inštituta Slovenije.

Namen izobraževanja je bila predstavitev nove zakonodaje s področja urejanja prostora, zakonodaje EU in RS o okoljskih presojah planov, programov, načrtov in projektov, predstavitev dovoljenj za posege v gozdove po predpisih v gozdovih ter meril, ki bi jih bilo potrebno upoštevati v postopkih izdaje mnenja/soglasja/dovoljenja za poseg v gozd.

Na vabilo se je odzvalo 51 udeležencev, ki so v prvem delu dneva prisluhnili teoretičnim osnovam:
 • Presoja posegov po predpisih o gozdovih (S. Poljanšek, MKGP).
 • Izkušnje ZGS z izdajanjem dovoljenj in soglasij (M. Guček, A. Strniša, R. Pisek, ZGS).
 • Sistemska ureditev presoje vplivov na okolje (K. Celič, MOP).
 • Nova prostorska zakonodaja (A. Vidmar, K. Celič, M. Lenardič, MOP).
 • Postopek celovite presoje vplivov na okolje (M. Lenardič, MOP).

Po teoretičnem izobraževanju in diskusiji so bili udeleženci razdeljeni v skupine, kjer so podali mnenja na primere s področja presoje vplivov na okolje v gozdarstvu. Udeleženci so spoznavali novi direktivi in ostalo zakonodajo iz področja PVO na podlagi osmih primerov različnih posegov v prostor.
 1. Uporaba meril glede značilnosti plana: primer DPN za vojaško vadbišče Poček.
 2. Uporaba meril glede značilnosti območja in vplivov DPN za vetrno elektrarno Plešivec.
 3. Priprava mnenja o verjetno pomembnih vplivih s pomočjo matrike: Pobuda za DPN za razširitev smučišča Krvavec.
 4. Začetek predhodnega postopka za primer gradnje gozdne ceste.
 5. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila na primeru DPN za daljnovod Ravne – Mežica.
 6. Izhodišča za pripravo okoljskega poročila vetrna elektrarna Ojstrica.
 7. Ugotavljanje ustreznosti okoljskega poročila na primeru DPN za hitro cesto Koper - Dragonja.
 8. Ugotavljanje ustreznosti okoljskega poročila na primeru DPN za letališče Maribor.
Predstavitve in ostale vsebine delavnice so dosegljive na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.

Zapisala: Anica Simčič
Gozdarski inštitut Slovenije
Objavil: Iztok SinjurIzpostavljeno
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se