Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Obvladovanje tveganj pri gospodarjenju s smreko v gozdovih Slovenije


Datum objave: 29.10.2019

V celotni lesni zalogi Slovenije prevladujeta bukev (32,4 %) in smreka (30,6 %) (ZGS, 2017). Do leta 2009 je imela smreka največji delež, po letu 2009 pa je njen delež upadel pod delež bukve. Delež se je zmanjšal predvsem zaradi naravnih ujm - žledoloma, vetroloma in gradacij podlubnika. Ujme v povezavi s klimatskimi spremembami povečujejo zahteve za prilagoditveno gospodarjenje z gozdovi za učinkovitejše kljubovanje klimatskim spremembam na operativni in politični ravni. Prihodnost smreke v Sloveniji je negotova in bo v prihodnosti eden glavnih izzivov v gospodarjenju s slovenskimi gozdovi. Svetlo prihodnost gozdov lahko zagotovimo z večjo odpornostjo dreves na naravne ujme in škodljive organizme, do te pa bomo prišli z ustreznim in novim razmeram prilagojenim gospodarjenjem. S perspektivo smreke se ukvarja več projektov, med drugim tudi projekti v sklopu ciljno raziskovalnega programa, ki jih financirata ARRS in MKGP.

Slika 1: dr. Tom Levanič iz Gozdarskega inštituta Slovenije je predstavil projekt (foto: F. Fortuna)

V četrtek, 24. 10. 2019, je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekala predstavitev rezultatov ob zaključku projekta CRP V4-1614 (10. 2016 - 9. 2019). V ciljno raziskovalnem projektu so sodelovali Gozdarski inštitut Slovenije, lastniki gozdov in Zavod za gozdove Slovenije. Projekt je potekal v šestih delovnih sklopih, kjer so projektni partnerji raziskovali sledeče teme:

Stanje smrekovih sestojev in scenariji prihodnjega razvoja - na osnovi obstoječih podatkov so ugotovili razširjenost in deleže smreke v gozdnih sestojih ter na osnovi modelov napovedali prihodnji razvoj smrekovih gozdov ter njene deleže.
Pomlajevanje in vraščanje smreke - ugotovili in pojasnili so značilnosti pomlajevanja in vraščanja smreke za poglavitne gozdne rastiščne tipe in sestojne oblike.
Sanacija ogolelih površin s sadnjo smreke – analizirali so možnosti sanacije ogolelih površin zaradi žled in podlubnikov s sadnjo smreke in osnovanjem provenienčnega poskusa.
Mortaliteta in vplivni rastiščni dejavniki za preživetje - analizirali so odziv smreke na klimatske dejavnike, mortaliteto smreke in njene preživetvene možnosti glede na poglavitne abiotske in biotske vplivne dejavnike (rastišče, zmes, starost, sestojna struktura).
Primernost rastišč in zmesi za ohranjanje smreke v prihodnje.
Gozdnogojitvene smernice za obnovo in ohranjanje smreke v prihodnje, kjer so izdelali oceno tveganja, ocenili perspektivo smreke v različnih sestojnih tipih, pripravili gozdnogojitvene smernice z oceno tveganj za sestojne tipe s smreko.

Slika 2: Udeleženci predstavitve projekta v veliki dvorani GIS (foto: F. Fortuna)
Izpostavljeno
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se