Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Konferenca ob zaključku projekta EMoNFUr


Datum objave: 25.09.2014

Ob koncu LIFE+ projekta EMoNFUr smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v organizaciji Oddelka za gozdno ekologijo pripravili zaključno konferenco s predstavitvijo rezultatov. Srečanja se je udeležilo okoli štirideset predstavnikov sodelujočih inštitucij iz Slovenije in Italije.

Projekt EMoNFUr je nastal z namenom vzpostavitve mreže raziskovalnih ploskev za spremljanje stanja urbanih in primestnih gozdov v italijanski deželi Lombardiji in Sloveniji.


V uvodnem nagovoru je direktor Gozdarskega inštituta Slovenije Primož Simončič (Slovensko projektno skupino vodil do februarja 2013) poudaril pomen spremljanja stanja urbanih gozdov za učinkovito gospodarjenje z njimi, izpostavil odlično sodelovanje in korektne odnose z vsemi vključenimi v projektu (Mestna občina Ljubljana, Zavod za gozdove Slovenije, Oddelek za gozdarstvo pri Biotehniški Fakulteti Univerze v Ljubljani, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, podjetje VO-KA); osvetlil je tudi aktualnost urbanega gozdarstva, aktivnosti na tem področju in visoko dodano vrednost, ki jo je projekt EMoNFUr naredil: nova mednarodna sodelovanja, prijavljanje novih mednarodnih projektnih idej, povečanje diseminacijskih aktivnosti za vse starostne skupine – od šolskih otrok do starejših.

Sledili so vabljeni predavatelji, ki so predstavili Ljubljano – Zeleno prestolnico Evrope 2016 (Nataša Jazbinšek Seršen), dve desetletji prilagojenega večnamenskega upravljanja Mestnega gozda Celje (Robert Hostnik) in strateški dokument – Milansko listino (Enrico Calvo).

 
Benedetto Selleri je predstavil nekaj dobrih praks s področja upravljanja z urbanimi gozdovi in širše – z zeleno infrastrukturo v Evropi. Marjana Westergren je predstavila novi LIFE projekt LIFEGENMON.

Giovanni Sanesi je povzel delovni proces projekta, razvoj harmoniziranega protokola za metode spremljanja izbranih parametrov za ugotavljanje stanja urbanega gozda.

V popoldanskem delu so raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije predstavili rezultate posameznih aktivnosti.
  • Popis vegetacije (dr. Lado Kutnar in sod.)
  • Spremljanje onesnaženosti zraka (Daniel Žlindra in sod.)
  • Inventura (Mitja Skudnik in sod.)
  • Talne razmere (dr. Aleksander Marinšek in sod.)
  • Spremljanje zdravja gozda (dr. Dušan Jurc in sod.)

Andrej Verlič, tehnični koordinator slovenskega konzorcija, je povzel obravnavane vsebine in diseminacijske aktivnosti ter predstavil aktivnosti, ki jih je izvedel Gozdarski inštitut Slovenije v dogovoru z vodilnim partnerjem, Odborom uporabnikov in Znanstvenim svetom projekta EMoNFUr.

Urša Vilhar
, vodja slovenske projektne skupine od februarja 2013, je zaključila z ugotovitvami, da je poleg uspešne izvedbe projektnega dela prišlo tudi do izmenjave znanj, novih prijateljstev in obilice načrtov za prihodnost. Zahvalila se je okoli tridesetim zaposlenim z Gozdarskega inštituta Slovenije, ki so delali na projektu EMoNFUr, ostalim projektnim partnerjem in zunanjim sodelavcem, ki so sodelovali pri projektnih aktivnostih ter prispevali k dobremu delavnemu vzdušju.


Zapisala: Iztok Sinjur & Andrej Verlič
Fotografije: Aleksander Marinšek
Izpostavljeno
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se