Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Evidenca raziskovalne opreme


Predstavitev laboratorijev


Sistem za lasersko mikrodisekcijo PALM MicroBeam


Glavni komponenti sistema za lasersko mikrodisekcijo sta invertni mikroskop ZEISS ter izvor laserske svetlobe PALM (valovna dolžina 355 nm). Sistem za lasersko mikrodisekcijo je primeren za mikroskopske preparate, pripravljene na običajnih objektnih steklih ter na membranskih objektnih steklih, primerni pa so tudi mikroskopski vzorci na nekaterih drugih podlagah. Vzorci so lahko nativni, obarvani, fiksirani v formalinu in vklopljeni v parafin (FFPE) ali pripravljeni s kriomikrotomom. Laserski žarek je tako natančen, da je mogoče izrezovanje posameznih celic in celo posameznih kromosomov. Izrezani elementi se s pomočjo laserskega pulza brezkontaktno katapultirajo v zbirno posodico, ki se nahaja nad preparatom. Katapultiranje vzorca v nasprotni smeri gravitacije pomeni prednost pred podobnimi sistemi, saj se na ta način prepreči kontaminacija izrezanih vzorcev. Sistem je opremljen z nosilcem za eno ali dve zbirni posodici. Vzorce, pripravljene na ta način, lahko neposredno uporabimo za izolacijo DNK, RNK in proteinov.  
Tehnične specifikacije:
-    invertni mikroskop ZEISS AxioObserver.Z1 (objektivi 5x, 20x, 40x, 63x, 100x imerzijski, filtri za avtofluorescenco, FITC in TexasRed)
-    izvor laserske svetlobe PALM MicroBeam
-    kamera AxioCam Icc1
-    vir fluorescentne osvetlitve HXP 120V
-    vir halogenske osvetlitve HAL100
-    motorizirana objektna mizica PALM RoboStageII z možnostjo vpenjanja treh objektnih stekel ter odprtino za preverjanje vzorca v zbirni posodici (CapCheck)
-    motoriziran nosilec zbirnih posodic PALM CapMoverII s kolektorji SingleCap 500, SingleTube500 ter TubeCollector 2x500, ki so namenjeni za 500 µl zbirne posodice
-    PALM RoboSoftware 4.6
-    Dodatna oprema: VivaTome (sistem za izdelavo optičnih rezin živih vzorcev), programska oprema ZEN, kamera AxioCam MRm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varian AA DUO AAS (240 FS & 240 Z)

 (paket 12)

VARIAN AAS 240FS je plamenski atomski absorpcijski spektrometer, s katerim določamo vsebnosti kovin v kapljavinastih vzorcih. Območje občutljivosti sega do ppm območja, v nekaterih primerih pa tudi nižje, odvisno od elementa, ki ga določamo. Opremljen je s SPS 3 avtomatskim podajalnikom vzorcev, kar napravi analize hitre in ponovljive.

Proizvajalec: link

 

VARIAN AAS 240Z je atomski absorpcijski spektrometer z elektrotermično atomizacijo in Zeemanovo korekcijo ozadja, s katerim določamo vsebnosti kovin v kapljavinastih vzorcih. Območje občutljivosti sega do ppb območja, v nekaterih primerih pa tudi nižje, odvisno od elementa, ki ga določamo. Opremljen je z GTA 120 avtomatskim podajalnikom vzorcev, kar napravi analize hitre in ponovljive.

Proizvajalec: link

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamenjava in dopolnitev opreme v laboratoriju za gozdno fiziologijo in genetiko & Slovenska gozdna genska banka

 

Applied Biosystems GeneAmp® 9700 PCR System je termostat za izvajanje reakcij pomnoževanja s polimerazo (PCR) s kapaciteto do 96 vzorcev. Uporabljamo sistem s srebrno in sistem z zlato prevleko termostatiranega bloka.
Proizvajalec: link


Vakuumski koncentrator Eppendorf Concentrator 5301 uporabljamo za koncentriranje majhnih volumnov raztopin in odstranjevanje alkoholov pri vzorcih shranjenih v le-teh.
Proizvajalec: link


Bio-Rad Gel Doc digitalni sistem za zajem slike. Uporablja se za različne analize, vendar predvsem za slikanje in pregledovanje agaroznih in poliakrilamidnih gelov, v katerih elektroforetsko ločujemo fragmente DNK. Različni filtri omogočajo uporabo različnih barvil, ki se vežejo na nukleinske kisline.

Proizvajalec: link

Bio-Rad DCode univerzalni sistem za zaznavanje mutacij je vertikalni elektroforetski sistem za poliakrilamidne gele, ki ga uporabljamo  za zaznavanje točkovnih mutacij DNK z metodami SSCP, DGGE, TTGE in CDGE.

Proizvajalec: link

 

Bio-Rad Sub-Cell horizontalni elektroforetski sistemi za ločevanje fragmentov nukleinskih kislin v agaroznih gelih glede na njihovo velikost. Uporabljamo sisteme Sub-Cell GT Cell in Sub-Cell Model 96 Cell.
Proizvajalec: link

 

Pretvornike Bio-Rad serije PowerPac uporabljamo kot vir napetosti za elektroforetske sisteme DCode in Sub-Cell.

Proizvajalec: link

 

Zaščitna laminarna vertikalna komora Iskra PIO LFVP12 zagotavlja varno delo operaterju, nudi čiste pogoje dela razreda 4 po ISO14644-1 in preprečuje kontaminacijo okolice.
Proizvajalec: link


Inkubator s stresalnikom Kambič IS-200K uporabljamo za gojenje celičnih kultur v tekočih gojiščih.
Proizvajalec: link

Thermo Scientific Heraeus HFU 486 400-litrski zamrzovalnik za hranjenje bioloških vzorcev pri temperaturah do -86°C. Uporabljamo ga za dolgotrajnejše hranjenje bioloških vzorcev, zlasti ekstraktov DNK, kar podaljšuje njihovo obstojnost v primerjavi s hranjenjem v običajnih zamrzovalnikih (do -20°).

Proizvajalec: link

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metrohm IC Modular System for anions an cations.

(paket 11)

Modularni sistem za ionsko kromatografijo Metrohm je sodoben način določanja več ionov hkrati. Trenutno sta na GIS aktivni metodi za določanje anionov in kationov (anionska kolona A supp 5-150 in kationska kolona C4-150) v vodnih vzorcih. Z avtomatskim podajalcem vzorcev 766 Sample Processor je delo hitro in neodvisno od delovnega časa zaposlenih, saj lahko analize potekajo po sistemu 24/7.

 

Proizvajalec: link

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raziskave molekularne ekologije gliv in gozdne favne

Applied Biosystems Prism 310 Genetic Analyzer je avtomatiziran enojni kapilarni sistem za genetske analize kot so ugotavljanje zaporedja nukleotidov (sekveniranje) in fragmentne analize. Sistem vključuje računalniško strojno in programsko opremo.
Proizvajalec: link

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raziskave ekspresije genov v luči prilagajanja gozdnih ekosistemov na okoljske spremembe

(paket 13)

 

Appled Biosystems 7500 Real-Time PCR System je integriran in vsestranski sistem za detekcijo in kvantifikacijo tarčnih zaporedij nukleinskih kislin (DNK ali RNK) na osnovi reakcije pomnoževanja s polimerazo (PCR). Njegova uporabnost vključuje analize genske ekspresije in standardizirane protokole za zaznavo prisotnosti različnih organizmov. Omogoča analizo do 96 vzorcev hkrati.

Proizvajalec: link

 

Retsch Mixer Mill MM301 je naprava namenjena finemu drobljenju in homogenizaciji najrazličnejših materialov, ki vključujejo vse tipe rastlinskega materiala, minerale, kosti ipd. Omogoča ponovljivo in učinkovito drobljenje ob hkratnem mešanju in homogenizaciji vzorca. Uporaba specialnih nosilcev omogoča hkratno fizično disrupcijo bioloških vzorcev v procesu ekstrakcije DNK/RNK.

Proizvajalec: link

 

Centrifuga Eppendorf Centrifuge 5804R je namenjena ločevanju materialov z različnimi gostotami – sedimentacija pri visokih ekvivalentih težnostnega pospeška. Naprava je tudi termostatirana (-9°C do +40°C) kar omogoča obdelavo vzorcev in postopke, ki so občutljivi na temperaturne spremembe (npr. celične kulture).

Proizvajalec: link

 

Pipete Eppendorf Reference® Plus in Research® Plus so nepogrešljiv laboratorijski pripomoček za natančno in ponovljivo odmerjanje želenih volumnov tekočin. V našem laboratoriju uporabljamo pipete z nastavljivim volumnom Reference® Plus 0.5–10μl, 10–100μl, 50–200μl, 100–1000μl; Research® Plus 0.5–5ml, 8-kanalna 10–100μl.

Proizvajalec: link

 

Laminarna vertikalna komora Iskra PIO serija LFV9 zagotavlja varno delo operaterju in nudi čiste pogoje dela razreda 4 po ISO14644-1. Opremo uporabljamo za postopke in vzorce, kjer je nujna zaščita pred kontaminacijo iz zunanjosti (ekstrakcija DNK/RNK, priprava gojišč), sami vzorci pa ne predstavljajo grožnje za okolico.

Proizvajalec: link

 

Posode za shranjevanje tekočega dušika. Izolirane aluminijaste posode za shranjevanje tekočega Chart Ferox Euro-Cyl 230/4 in Statebourne Cryolab 25 in terenske transportne posode za tekoči dušik Air liquide Voyageur 2 in 5. Tekoči dušik je potreben za zamrzovalno drobljenje biološkega materiala, katerega ne moremo obdelati z drugimi postopki (npr. rastlinski material z visoko vsebnostjo smol), dolgotrajno shranjevanje bioloških vzorcev.

Proizvajalci: link1 link2 link3

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ekofiziološke raziskave gozdnega drevja

(paket 12)

 

BTC Video Mikroskop za snemanje v minirizotronih

Avtor: Marko Bajc

 Avtor: Marko Bajc

 

Proizvajalec: Bartz Technology Corporation

BTC video sistem je bil razvit za zajemanje slik v prosojnih ceveh, vstavljenih v tla. Kamero se ročno pomika po prosojni cevi in zajema slike tal. Sistem je sestavljen iz kamere, pretvornika video signala in prenosnika. Napajanje omogočajo zunanji akumulatorji, ki zagotavljajo večurno avtonomijo sistema. Zajemanje slik in upravljanje s kamero poteka preko aplikacije na prenosniku. Vidno polje kamere se lahko spreminja od 18 mm do 3 mm horizontalno. Pretvornik in prenosnik sta spravljena v zaščitnem vodotesnem kovčku, prav tako je tudi glava kamere zaščitena pred vdori vode.

 

Oprema za merjenje fotosinteze in sekvestracije ogljika v gozdnih ekosistemih (Lli_COR 6400 z dvema dodatnima enotama, sonde za odvzem talnih vzorcev za določitev ogljika)

Opis opreme: .pdf

 

H2O gas analyzer je namenjen merjenju priraščanja dreves v kratkih časovnih intervalih (30 min.), merjenju pretoka ksilemskega soka, merjenju fotosintetske aktivnost ter dihanja pri iglavcih in listavcih.

Opis opreme: .pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Preučevanje, napovedovanje in simulacija pojava gozdu škodljivih organizmov

 (paket 13)

Avtoklav Kambič A65-V je potreben za pripravo gojišč za izolacijo, gojenje različnih organizmov, sterilizacijo laboratorijske opreme, uničenje bioloških odpadkov, kar preprečuje pobeg škodljivcev ter patogenov v okolje.
Tehnična specifikacija: delovni volumen cca. 60 L, ima zaprt sistem za uporabo iste vode za večkratno sterilizacijo ter hkrati onemogoča izpust pare v delovni prostor. Avtoklav ima funkcijo hitrega hlajenja. Avtoklav ima mikroprocesorski nadzor, omogoča nastavitev različnih programov. Temperaturno območje sterilizacije med 100°C in 138°C; čas sterilizacije med 1 in 120 min; čas sušenja 1 do 120 min; sušenje v vakuumu. Sterilizacijska komora, rezervoar vode, vrata, pladnji so izdelani iz nerjavečega jekla. Napetost - 3 x 380 V; priključna moč - 4200 W; prikaz temperature je digitalni, prikaz tlaka je digitalni in analogni.

 

Inkubator Kambič I-190CK omogoča gojenje gliv, bakterij v kontroliranih pogojih z določeno temperaturo in stopnjo cirkulacije zraka. Poleg tega predstavljajo inkubatorji zaprt prostor za gojenje različnih kultur organizmov, ki so lahko potencialno patogeni za rastline, ljudi in živali, kar zmanjša možnost kontaminacij tako izolatov kot tudi zunanjega prostora in osebja.
Tehnična specifikacija: inkubator (2 kosa), delovni volumen cca. 190 L s hladilnim agregatom, ki omogoča delovanje v temperaturnem območju od 0°C do +100°C. Inkubator omogoča cirkulacijo zraka (prisilna cirkulacija z ventilatorjem); digitalna kontrola hitrosti ventilatorja. Notranji materiali so iz nerjavnih materialov. Vgrajeni mikroprocesorski krmilnik omogoča inkubatorju nastavitev različnih programov delovanja (do 10 uporabniških nastavitev, znotraj posameznega programa je možna nastavitev spreminjanja temperature po časovnih intervalih). Prikaz temperature je digitalni. Priključna moč: 1,1 kW; električna napetost: 230 V.

 

Stresalnik Labnet Orbit 1900 (s ploščami) omogoča stresanje tekočin, kar je pomembno pri tekočem gojenju kultur različnih organizmov. Tehnična specifikacija: stresalnik (s ploščami) ima nastavljivo št. vrtljajev, orbita 19 mm. Dimenzije cca. 400 × 470 × 200 mm.


Pipete Research Plus za pripravo razredčitev, odmerjanje reagentov, pripravo gojišč, idr.
Tehnična specifikacija: komplet pipet za odmerjanje volumnov od 0.1 µL do 10 mL.

 

Ostala oprema: Vrtinčnik Vibromix10, Homogenizator, Vertikalna laminarna komora, Centrifuga

 

Računalniška strojna in programska oprema, ki zagotavlja varno, zanesljivo in učinkovito upravljanje z relacijskimi podatkovnimi zbirkami; celovito rešitev prikazovanja kart in prostorskih podatkov preko spleta; integrirano strežniško infrastrukturo, t.j. strojna oprema s primernim operacijskim sistemom.

Tehnična specifikacija: strojna in programska oprema - Strežnik Fujitsu Siemens RX300 S2; Windows Server 2003 R2 Standard Edition 70× User CAL; SQL Server 2005 Standard Edition; ESRI ArcIMS 9.1.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leco CNS-2000 elemental analyzer

(paket 10)

Z elementnim analizatorjem LECO CNS-2000 določamo ogljik, dušik in žveplo v trdnih ali kapljevinskih vzorcih. Območje merjenja je od nekaj 100 ppm do nekaj deset %, odvisno od elementa.

 

Proizvajalec: link

Paket 16


Naziv opreme: Nadgradnja optičnega in molekularnega modula v laboratoriju za varstvo gozdov GIS

Zamrzovalnik -85C; u9425-0001_B02 Innova U360, CO2 Back Up

Zamrzovalna omara, ultrafreezer (shranjevanje vzorcev do –86°C).


Povezava


Mastercycler nexus GSX1

gradientni PCR

 


Povezava

Centrifuga 5430, Rotor F-35-6-30 in A-2-MTP

 

Centrifuga - možnost centrifugiranja epic (1,5/2 ml), PCRplošč in 15/50 ml epruvet.

Povezava

 

Thermomixer - inkubator in mešalnik

Aparat omogoča mešanje (od 300 do 3000 rpm) in sočasno segrevanje v območju T(sobna) + 15°C do 100°C. Konfigiracija omogoča segrevanje brez kondenzacije reakcijskih mešanic.

Povezava

 

uCuvette G1.0

 

Kiveta skupaj z BioPhotometer Plus omogoča meritve absorbance majhnih volumnov (cca. 1,5 ml); območje merjenja je od 180 nm do 2000 nm.

Povezava

Homogenizator Precellys Evolution

Homogenizator omogoča mletje in homogenizacijo mokrih in suhih vzorcev ter je primeren za razbitje celic in posledično ekstrakcijo nukleinskih kislin (multidimenzionalno kroglično gibanje; beadbeating). Aparat omogoča obdelavo večjega števila vzorcev v različnih velikostnih območjih (24 x 2 ml; 12 x 7 ml; 6 x 15 ml) pri hitrostih od 4500 do 10 000 rpm.

Povezava

Stereomikroskop Olympus SZX 16

Binokular(lupa) z zvezno povečavo od cca 5× do 150× z opremo za fotografijo in s programom za obdelavo slik.

Povezava

Izpostavljeno


Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se