Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en
 

Aktualne novice


 
 
26.03.2020

Obvestilo o delovanju Gozdarskega inštituta Slovenije

Zaradi širjenja bolezni COVID-19 in izrednega stanja, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2 (koronavirus), smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije (v nadaljevanju GIS) sprejeli ukrepe v skladu z Usmeritvami glede organizacije dela ter urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in v občinah, ki jih je pripravilo Ministrstvo za javno upravo v pomoč predstojnikom organov, z dne 18.3.2020, in Usmeritvami Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, z dne 20.3.2020. Da bi preprečili širjenje virusa med zaposlenimi, smo se z večino zaposlenih dogovorili za delu na domu. Na GIS izvajamo le najnujnejša opravila, laboratorijsko in terensko delo, izključno naloge, ki so vezane na spomladanski čas oz. na določene datume ter naloge, ki izhajajo iz zakonskih obvez GIS. Poleg tega potekajo še nujna dela v povezavi z delovanjem GIS in z vzdrževanjem infrastrukture GIS. Kako poteka delo v posameznih oddelkih, si lahko pogledate na spletnih povezavah, ki so navedene na koncu obvestila.

Ker je skrb za zdravje na prvem mestu vas prosimo, da pri svojem delu dosledno upoštevate smernice Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Preberi več >
 
23.03.2020

Obvestilo in informacije o delovanju Laboratorija za varstvo gozdov

Zaradi situacije s koronavirusom (COVID-19) in priporočili ter usmeritvami Vlade Republike Slovenije smo v Laboratoriju za varstvo gozdov sprejeli določene ukrepe.

Prosimo vas, če nas vnaprej obvestite (še pred odvzemom) o morebitnih vzorcih, ki jih nameravate odvzeti in posredovati v diagnozo Laboratoriju za varstvo gozdov na GIS. Obvestilo o morebitnih vzorcih posredujte na vse naslednje naslove: andreja.kavcic@gozdis.si; nikica.ogris@gozdis.si; barbara.piskur@gozdis.si; maarten.degroot@gozdis.si

Laboratorij za varstvo gozdov izvaja preiskave in diagnostiko karantenskih škodljivih organizmov, ki predstavljajo nevarnost za slovenske gozdove. Za potrebe Uprave za veterinarstvo, varno hrano in zdravje rastlin izvajamo tudi diagnostiko na vzorcih lesnatih rastlin in lesenega pakirnega materiala, ki prihaja z uvozom v Slovenijo. Opustitev diagnostike bi lahko pomenila nevarnost vnosa karantenskih bolezni in škodljivcev in posledično njihovega razširjanja. Več na www.zdravgozd.si
Preberi več >
 
12.03.2020

Pragozdovi in gozdni rezervati v Sloveniji

Ohranjenost slovenskih gozdov je rezultat načrtnega gospodarjenja več generacij in ne le slučajnost.V Sloveniji imamo 170 gozdnih rezervatov in 14 pragozdnih ostankov. To so posebna območja, ki so obdržala svojo originalno strukturo, saj v ta območja človek s svojim delovanjem še ni posegal.
Preberi več >
 
06.01.2020

Leto 2020 je mednarodno leto zdravja rastlin!

Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2020 razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin.Zdravje rastlin je disciplina, ki z uporabo različnih ukrepov nadzoruje in preprečuje širitev rastlinskih bolezni in škodljivcev, ki povzročajo bolezni in poškodbe rastlin, na nova območja, posebno pozornost pa namenja mednarodni trgovini.
Preberi več >
 
19.12.2019

Novo imenovani redni profesorji na Biotehniški fakulteti

V tednu Univerze v Ljubljani je prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani, razglasil nove redne profesorje z različnih področij znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela članic Univerze v Ljubljani. Z Biotehniške fakultete so naziv redni profesor na svečani prireditvi prejeli Jernej Jakše za področje genetika, Nina Kacjan Maršić za področje hortikultura, Hojka Kraigher za področje botanika in Urška Vrhovšek za področje tehnologija živil rastlinskega izvora.
Preberi več >

Izpostavljeno
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se